Predlogi sprememb Pravilnika AMZS šport

Strokovni svet AMZS šport je pripravil predlog sprememb Pravilnika AMZS šport, ki so bile usklajene tudi s predsednikom Statutarno pravne komisije AMZS.

Do 12.12.2014 imajo vsa društva, ki so imela v letu 2014 športno licenco, možnost podati morebitne predloge ali pripombe na predlagane spremembe Pravilnika AMZS šport. Kar je označeno s prečrtanim rdečim tekstom se po predlogu črtajo iz Pravilnika AMZS šport, kar je označeno z odebeljenim modrim tekstom, pa so predlagane spremembe Pravilnika AMZS šport, ki se vnesejo.

Končne spremembe bo sprejemala Konferenca AMZS šport, ki bo predvidoma v drugi polovici januarja 2015.

Predlog sprememb Pravilnika AMZS šport