Reševanje problematike voženj z motornimi vozili v naravnem okolju

Na pobudo Avto-moto zveze Slovenije, nacionalne športne zveze za motošport in karting, so se sestali predstavniki ministrstva za okolje in prostor, Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave.


Pri ukvarjanju z motošportom, naj bo to profesionalno ali ljubiteljsko, se je treba zavedati omejitev, ki jih narekuje skrb za naravo, in jih dosledno upoštevati. Dejstvo pa je, da je problematika vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju večplastna in povezana zlasti s pomanjkanjem primerne infrastrukture za motošport – urejenih prog in površin, na katerih bi bilo mogoče trenirati in organizirati tekmovanja. Ko so bile v prvem valu epidemije novega koronavirusa zaprte še obstoječe proge oziroma objekti za ukvarjanje z motošportom, je bilo voženj v naravnem okolju še več.

AMZS je zato že spomladi pozval deležnike na tem področju k dialogu oziroma da bi z zainteresiranimi skupinami in posamezniki ter državnimi organi našli skupni jezik, da se zadeva premakne z mrtve točke – cilj tovrstne razprave mora biti iskanje rešitev, ne pa, kar je bila mnogokrat praksa v preteklosti, da se predlagane aktivnosti zgolj omejuje ali celo prepoveduje.

Na pobudo AMZS je bil tako danes organiziran sestanek, ki so se ga udeležili mag. Sabina Jereb, z ministrstva za okolje in prostor (Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave), Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov pri Zavodu za gozdove Slovenije, ter Vesna Juran iz Zavoda RS za varstvo narave.

Po uvodni predstavitvi problematike v Sloveniji je AMZS predstavil primere dobrih praks iz tujine. Udeleženci so pozdravili pobudo AMZS in se zavzeli, da bodo vsak na svojem področju prispevali k iskanju rešitev, ob tem pa ugotovili, da je problem širši in se navezuje tudi na pristojnosti drugih institucij, kot so ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstvo za infrastrukturo, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in druge (športne) zveze (npr. kolesarska) … Ti bodo povabljeni na naslednji sestanek (ta bo mogoč po umiritvi zdravstvene situacije zaradi epidemije koronavirusa). Udeleženci sestanka so se tudi strinjali, da je glede na široko paleto deležnikov nujno najti aktivnega nosilca oziroma koordinatorja projekta.

Možne rešitve, ki jih predlaga AMZS, so regijska središča za terenske oziroma off-road vožnje in degradirana območja (opuščeni kamnolomi, peskokopi, glinokopi), v katerih naravno okolje dopušča izvedbo prireditev in tekmovanj, pri čemer je pomembno, da bi bila takšna prizorišča izven območij Natura 2000, ekološko pomembnih ali zavarovanih območij in izven območij naravnih vrednot. AMZS bo do naslednjega sestanka pripravil nabor primernih lokacij.

#TreniramDoma s slovenskimi motošportniki in kartisti:
AMZS je skupaj s svojimi motošportniki in kartisti v času epidemije novega koronavirusa na svojih digitalnih kanalih objavljal video nasvete za trening v »domači telovadnici«. Športniki so pripravili nekaj vaj, s katerimi lahko vsak dan v letu skrbimo za telesno pripravljenost ter dobro počutje.

Ključne besede


motošportnaravavožnja v naravnem okoljusestanekvarstvo narave

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

18

Priljubljenost članka

18

Shrani

Delite s prijatelji