Posodobljena Protidopinški pravilnik SLOADO in Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ

S 1. januarjem 2021 stopijo v veljavo nova protidopinška pravila na mednarodni in nacionalni ravni.


V leto 2021 bomo vstopili tudi s spremenjenimi oziroma posodobljenimi pravili, ki zadevajo kršenje predpisov uporabe prepovedanih sredstev v športu. Vsa pravila so med seboj skladna in veljajo za vse športe, za katere so mednarodne zveze podpisale Svetovni protidopinški kodeks in za 190 držav, ki so ratificirale Mednarodno konvencijo proti dopingu v športu (UNESCO). To pomeni, da so zavezujoča tudi za vse slovenske športnice in športnike. Na nacionalnem nivoju sta tako posodobljena (spremenjena) Protidopinški pravilnik SLOADO in Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ. Na mednarodni ravni so se poleg Svetovnega protidopinškega Kodeksa posodobili tudi obstoječi mednarodni standardi (MS za terapevtske izjeme, MS za testiranja in preiskave, MS za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov, MS za laboratorije in MS za skladnost podpisnic s Kodeksom), nova pa sta tudi dva standarda, in sicer MS za izobraževanje in MS za upravljanje z rezultati. Kot vsako leto bo s 1. januarjem 2021 začela veljati tudi nova Lista prepovedanih snovi in postopkov. Novost na mednarodni ravni je tudi Akt o pravicah športnikov, ki v enem dokumentu združuje vse protidopinške pravice športnikov (v fazi prevoda v slovenski jezik). Vse navedene spremembe in dokumente si lahko ogledate ter seznanite z njimi na strani nacionalne protidopinške organizacije, kjer je so objavljeni tudi povzetki glavnih novosti oziroma sprememb.

Letna Protidopinška konferenca 2020 bo v virtualni obliki organizirana 13. januarja 2021, namenjena pa bo pregledu vseh novosti v mednarodnih in nacionalnih pravilih.

Ključne besede


mednarodni dokumentiOKSOlimpijski komite SlovenijedopingantidopingSLOADOpravila