Spremembe omejitev pri izvajanju športnih aktivnosti

Vlada Republike Slovenije je spremenila odlok o vadbi in trenažnih procesih.


Epidemija koronavirusa je v preteklem letu pošteno okrnila športne dejavnosti, tudi tiste, ki so pod okriljem AMZS, krovne nacionalne zveze za motošport in karting. Z umirjanjem okužb in glede na načrt sproščanja ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki predvideva prehod v oranžno fazo po pojenjanju pandemije covid-19, se sproščajo tudi ukrepi, ki zadevajo športne dejavnosti. Vlada Republike Slovenije je na 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok stopi v veljavo 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021. Do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki ohranja dosedanje omejitve.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pripravil predstavitve, pojasnila in priporočila za varno izvedbo športne vadbe za zainteresirane posameznike in skupine, kar si lahko podrobno ogledate v spodnjih povezavah ter dobite vpogled, kako se lotiti treningov in tekmovanj ob upoštevanju ukrepov, ki jih narekuje posodobljen Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Predstavitve in pojasnila na temo odpiranje športa za:

Priporočila za varno izvedbo športne vadbe najdete na tej povezavi. Nekaj izvlečkov in poudarkov pojasnil, priporočil ter napotkov za varno izvedno športne vadbe si lahko preberete tudi tukaj.

Izvleček besedila Odloka, ki je objavljen v Uradnem listu RS

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (treningi) razen za določene izjeme. Treningi se dovolijo samo:

  • - vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
  • - perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
  • - športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov;
  • - poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam. Kot individualna športna vadba se šteje tudi športna vadba v skupini oseb, ki so člani skupnega gospodinjstva. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet) se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, državnih mladinskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.  V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni potekajo normalno.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti, ne veljajo za športnike ter strokovne delavce v športu, ki jim ta odlok dovoljuje izvajanje športne dejavnosti. Takšen primer je prehajanje med občinami in statističnimi regijami za namen izvajanje procesa športne vadbe ali sodelovanja na tekmovanju.

Še vedno pa morajo športniki in strokovni delavci v športu obvezno upoštevati navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21).

Ključne besede


AMZSOlimpijski komite SlovenijeMinistrstvo za izobraževanjeznanost in športZdruženje športnih zvezVlada Republike SlovenijeFakulteta za šport

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

4

Priljubljenost članka

4

Shrani

Delite s prijatelji