Izobraževanje poslovnih subjektov o novih bonih za pomoč gostinstvu, turizmu, športu in kulturi

Direktorat za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije organizira izobraževanje za vse poslovne subjekte, nosilce in organizatorje športnih dejavnosti.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije vabi na vse zainteresirane, da se pridružijo spletnemu izobraževanju na temo novih bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (BON21) ter potrošnje lanskoletnih turističnih bonov (TB). 

Na izobraževanje so vabljeni vsi poslovni subjekti, ki bodo imeli na dan unovčitve bona v Poslovnem registru Slovenije kot glavno dejavnost po SKD vpisano eno izmed zakonsko določenih dejavnosti (šesti odstavek 43. člena ZIUPGT), ki so pogoj za ponudnika storitev in sicer:

03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 
Na izobraževanju bo predstavljena vsebinska tematika, povezana s TB in BON21, in praktično predstavljen tehnični vidik unovčevanja bonov v sistemu eDavki.

Na izobraževanje se pridružite s klikom na spodnjo povezavo:
SPLETNO IZOBRAŽEVANJE BON21

Po zaključenem izobraževanju bo posnetek na voljo na spletni strani https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/.
 
Vljudno vabljeni.

Ključne besede


SlovenijaizobraževanjeMIZŠ

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

2

Priljubljenost članka

2

Shrani

Delite s prijatelji