Spremembe in dopolnitve temeljnih aktov na področju avto-moto športa

Upravni odbor AMZS je sprejel spremembe in dopolnitve temeljnih aktov na področju avto-moto športa.


Zaradi epidemioloških razmer je 3. seja Upravnega odbora AMZS potekala korespondenčno. Člani UO AMZS so obravnavali spremembe in dopolnitve temeljnih aktov na področju avto-moto športa. Vse obravnavane akte je pred tem že potrdil Strokovni svet za avto-moto šport, pregledala in ustrezno dopolnila pa jih je tudi Komisija za statutarno pravna vprašanja. Upravni odbor AMZS je sprejel:

Ključne besede


Upravni odbor AMZSavto-moto šport