Podarjamo dve vstopnici za dirko za VN Slovenije v Krškem

Prihodnjo soboto, 8. septembra 2018 se bodo na Stadionu Matije Gubca v Krškem že trinajstič pomerili najboljši speedwayisti na svetu. Med njimi bodo tudi štirje Slovenci. Bi šli navijat? Podarjamo dve vstopnici.


Pot do nagrade, dveh vstopnic za ogled dirke, je povsem enostavna:

  • obiščite AMZS profil na Instagramu (@amzs.si) in mu sledite,
  • poiščite fotografijo speedwayista Matica Ivačiča, ki bo kot voznik s posebnim povabilom v Krškem prvič nastopil na dirki svetovnega prvenstva,
  • všečkajte navedeno objavo in v komentarju označite osebo, s katero si želite ogledati dirko.

Poleg Ivačiča bodo na dirki svetovnega prvenstva v speedwayu za Veliko nagrado Slovenije nastopili še Matej Žagar in kot rezervna voznika Nick Škorja ter Denis Štojs.

Se vidimo v Krškem! 

Vstopnice za dirko svetovnega prvenstva za VN Slovenije so v prodaji prek prodajnih mest Eventima. Člani AMZS imate 10 % popusta.

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518 (v nadaljevanju: AMZS in/ali »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija motošporta, zlasti speedwaya (AMZS je nacionalna panožna zveza za motošport in karting), športnikov, ki tekmujejo z licenco AMZS, in dirke za svetovno prvenstvo v speedwayu za Veliko nagrado Slovenije (v nadaljevanju: dirka), ki bo 8. septembra 2018 v Krškem.

3. Udeleženci
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene v Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, ali pri podjetju AMZS, d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to so mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja
Na AMZS Instagram profilu je objavljena fotografija speedwayista Matica Ivačiča s povabilom na dirko in informacijo o nagradni igri. V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke in izpolni sledeče tri pogoje:

  • sledi AMZS profilu na Instagramu (tako obstoječi kot tisti, ki bodo profilu začeli slediti na novo);
  • všečka navedeno objavo;
  • v komentarju označi osebo, s katero si želi ogledati dirko, če prejmejo nagrado.

5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra poteka od 30. avgusta 2018 do vključno 3. septembra 2018 do 24. ure. Sodelovanje v nagradni igri pred začetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade
V nagradnem skladu nagradne igre sta dve vstopnici za stojišče za dirko svetovnega prvenstva v speedwayu za Veliko nagrado Slovenije, ki bo 8. 9. 2018 v Krškem.
Nagrado podeljuje organizator nagradne igre. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu ter prevzem nagrade
Žrebanje nagrajenca bo izvedeno v torek, 4. septembra 2018, na sedežu Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Nagrajenec bo o nagradi in njenem prevzemu obveščen s sporočilom prek Instagrama najkasneje v treh dneh po opravljenem žrebanju. Organizatorju mora za prevzem nagrade poslati svoje ime, priimek in naslov (ulico, hišno številko in kraj).

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali se na poslano sporočilo prek Instagrama ne odzove v 24 urah, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drugi namen.

9. Davčne obveznosti
Vrednost nagrade ne presega zakonsko določene vrednosti za plačilo dohodnine.

10. Varovanje osebnih podatkov
Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.
Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Organizator nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre.

11. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletnih straneh www.amzs.si.

12. Druge določbe
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 30. avgusta 2018

Avto-moto zveza Slovenije

 

Ključne besede


Matej ŽagarSpeedway GPMatic Ivačičspeedwayspeedway grand prix