Obvestilo o štartnih dovoljenjih za tekmovalce

Izdaje štartnih dovoljenj izven roka, določenega v pravilniku AMZS, strokovna služba ne bo obravnavala.


AMZS je nacionalna panožna zveza za motošport in karting, ki tekmovalcem z licencami zagotavlja udeležbo na tekmovanjih. AMZS voznike naproša, naj se dosledno držijo vseh znanih pravil in obveznosti ter se tako izognejo zapletom pri izdaji štartnih dovoljenj. Za vse, ki želijo tekmovati in se dokazovati v različnih moto in karting disciplinah, namreč velja športni pravilnik AMZS, ki v členu 7.10.1 pravi:

Strokovni službi AMZS Šport morajo društva ali vozniki, ki se želijo prijaviti na dirko v tujini, predložiti v potrditev uradno prijavnico. Če to ni možno, morajo pisno zaprositi za izdajo štartnega dovoljenja, in sicer najkasneje 10 dni pred začetkom tekmovanja.

Ta določba torej jasno opredeljuje, do kdaj je treba zaprositi za štartno dovoljenje.

V izogib zapletom in nerazumnim zahtevkom za štartna dovoljenja v telefonski, pisni in digitalni obliki v zadnjem hipu tik pred dirko, AMZS sporoča, da strokovna služba AMZS Šport zahtevkov, ki ne bodo v skladu z roki, ki so jasno definirani v pravilniku AMZS, ne bo obravnavala.

Ključne besede


stališče AMZSštartna dovoljenja