AMZS imenoval Slovence v organe mednarodne motociklistične zveze in zveze Alpe Adria

Upravni odbor AMZS imenoval člane posameznih komisij pri mednarodni motociklistični zvezi (FIM) in Alpe Adria Motorcycle Union (AAMU).


Upravni odbor AMZS je na februarski seji obravnaval aktualne kadrovske zadeve in potrdil imenovanja posameznih članov v različne komisije in delovna telesa mednarodnih organizacij, v katerih AMZS tvorno sodeluje. AMZS, ki je nacionalna športna zveza za motošport in karting, je imenoval:

  • Izaka Šanteja, ki je sicer že član FIM tehnične komisije, v FIM Cross Country Rallies komisijo (CRT);
  • Hermana Jakoliča, ki je sicer že član komisije za motokros pri FIM Evropa, za člana motokros komisije pri FIM (CMS) in za člana panožne komisije Alpe Adria za panogo motokros;
  • Luko Mežana za člana Upravnega odbora Alpe Adria; UO AMZS ga je že na prejšnji seji decembra lani imenoval v FIM komisijo za e-kolesa;
  • Igorja Kolenka za člana panožne komisije Alpe Adria za panogo speedway;
  • Marina Štoka za člana panožne komisije Alpe Adria za panogo minimoto.

Upravni odbor je Izaka Šanteja imenoval tudi za novega vodjo tehnične komisije pri AMZS Šport in Lucijo Živo Sajevec za predsednico nove komisije na področju AMZS Šport - komisija za ženske v motošportu. Tako Šantej kot Sajevec sta s tem imenovanjem postala tudi člana strokovnega sveta za avto-moto šport pri AMZS.

Ključne besede


FIMLuka MežanHerman JakoličIzak Šantejmednarodna motociklistična zvezaAAMUIgor KolenkoMarino Štok