Upravni odbor AMZS se je sestal na februarski seji

Novice

Pomembne odločitve, imenovanja funkcionarjev AMZS v organe mednarodne motociklistične zveze FIM in Alpe Adria Motorcycle Union ter sprejetje dveh novih pridruženih članic AMZS.


Upravni odbor AMZS se je na 14. redni seji 27. februarja 2020 seznanil z aktivnostmi na treh ključnih področjih dela – članstvo, varna mobilnost in avto-moto šport, ki so potekale v času od prejšnje seje upravnega odbora (ta je bila decembra).

Upravni odbor AMZS je sprejel sledeče odločitve:

  • določil je usmeritve pri pripravi Strategije razvoja AMZS 2021–2025;
  • strokovni službi AMZS je naročil pregled in pripravo morebitnih predlogov sprememb in dopolnitev statuta AMZS s področja ureditve volitev ter postopka imenovanja nadzornega sveta AMZS d.d.; 
  • potrdil je predlog razdelitve sredstev na podlagi razpis za društva 2020; 
  • potrdil je spremembe in dopolnitve Pravilnika AMZS šport, Športnega pravilnika AMZS in Cenik za leto 2020.

Imenovanje funkcionarjev AMZS v organe FIM in Alpe Adria Motorcycle Union

Upravni odbor AMZS je obravnaval tudi kadrovske zadeve. V mednarodne organizacije, katerih članica je Avto-moto zveza Slovenije kot nacionalna športna zveza za motošport in karting, je imenoval:

  • Izaka Šanteja, ki je sicer že član FIM tehnične komisije, v FIM Cross Country Rallies komisijo (CRT);
  • Hermana Jakoliča, ki je sicer že član komisije za motokros pri FIM Evropa, za člana motokros; komisije pri FIM (CMS) in za člana panožne komisije Alpe Adria za panogo motokros;
  • Luko Mežana za člana Upravnega odbora Alpe Adria;
  • Igorja Kolenka za člana panožne komisije Alpe Adria za panogo speedway;
  • Marina Štoka za člana panožne komisije Alpe Adria za panogo minimoto.

Upravni odbor je Izaka Šanteja imenoval tudi za novega vodjo tehnične komisije pri AMZS Šport in Lucijo Živo Sajevec za predsednico nove komisije na področju AMZS Šport - komisija za ženske v motošportu. Tako Šantej kot Sajevec sta s tem imenovanjem postala tudi člana strokovnega sveta za avto-moto šport pri AMZS.

Dve novi pridruženi članici AMZS

Upravni odbor AMZS je potrdil sprejetje dveh novih pridruženih članic AMZS, in sicer: AMD Kolpa MXS ter Avto moto klub Classic TT Središče ob Dravi.

 

 

Ključne besede


FIMUpravni odbor AMZSAlpe Adria Motorcycle Union