Navodila za lastnike ali upravljalce objektov za motošport in karting

AMZS kot krovna organizacija za motošport in karting seznanja lastnike in upravljalce objektov za motošport in karting z ukrepi za izvajanje aktivnosti.


AMZS je pri različnih organih in pristojnih institucijah preveril možnosti za izvajanje športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem ter na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih v času pandemije koronavirusa. Prejete informacije je sestavil v skupek navodil in ukrepov, ki jih je treba pri tem upoštevati ter spoštovati:

  • vselej je treba zagotavljati razdaljo med udeleženci športno-rekreativnih storitev, za ta namen pa tudi zagotoviti primerno število oseb, ki bodo to nadzirale;
  • vse osebe, ki skrbijo za obratovanje objekta na prostem, naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo (maska, po potrebi rokavice);
  • zagotavljati je treba sredstva za ustrezno razkuževanje – tako rok kot predmetov, s katerimi lahko pride v stik več oseb;
  • po potrebi naj se omeji število udeležencev športno-rekreativnih storitev glede na velikost samega objekta na prostem, kar velja tudi za število spremljevalcev, ki naj se omeji največ na enega na posameznega udeleženca. Pri tem je treba spoštovati določilo odloka o ohranjanju varne razdalje do drugih oseb, ki niso člani ožje družine oziroma istega gospodinjstva.

Za vse športnike, enako kot kot lastnike in upravljalce objektov za izvajanje motošportnih dejavnosti, je zelo pomembno, da dosledno upoštevajo smernice NIJZ ter jih v celoti izpolnjujejo, saj bodo samo tako lahko zmanjšali možnost morebitnih novih okužb s koronavirusom ter poskrbeli tako za svoje kot tudi zdravje drugih, ki jim omogočajo individualne vožnje na prostem. Vladni odlok omogoča tudi izvedbo različnih športnih tekmovanj do vključno državne ravni in sicer v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1, pri čemer udeležba gledalcev na tekmovanjih ni dovoljena. Panožne komisije AMZS Šport že preverjajo možnost izvedbe tekmovanj v posameznih panogah, odločitve o tem, kdaj se bodo tekmovanja v posameznih panogah pričela, pa bo znano v kratkem. Vsekakor to ne bo prej kot v roku 14 dni, saj je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja za izvedbo prireditve.

Ključne besede


zdravjeAMZSkoronavirusNIJZ