Preventivno protidopinško izobraževanje za nacionalne panožne športne zveze

SLOADO uvaja obvezno protidopinško izobraževanje za športnike in spremljevalno osebje.


Slovenska antidoping organizacija SLOADO na podlagi Svetovnega protidopinšega kodeksa 2021 in Mednarodnih standardov za izobraževanje ter Protidopinškega pravilnika SLOADO uvaja obvezno protidopinško izobraževanje za vse slovenske športnike in športnice ter člane njihovega spremljevalnega osebja. V zvezi s tem je pripravljeno posebno e-izobraževanje v slovenskem jeziku, ki je dostopno prav vsakomur in vsebuje vsa osnovna področja boja proti dopingu.

Namen izobraževanja je, da se prepreči namerno ali nenamerno uporabo prepovedanih snovi in/ali postopkov pri slovenskih športnikih. Vse skupaj ima tudi pravno podlago oziroma pravni okvir, na osnovi katerega se lahko preventivne protidopinške programe umesti kot obvezne v pravilnike posameznih panožnih športnih zvez. Pravna podlaga je sicer skladna z vsemi novimi protidopinškimi pravili, ki bodo v veljavi od 1. januarja 2021, kar pomeni, da se bodo pravilniki posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez (tudi AMZS) posodobili ter prilagodili do konca leta 2020.

Ključne besede


AMZSantidopingSLOADO