Dr. Marko Sremec izbran v Mednarodno zdravniško komisijo

Dr. Marko Sremec bo v naslednjem štiriletnem obdobju član Mednarodne zdravniške komisije pri Mednarodni motociklistični zvezi (FIM).


Upravni odbor Mednarodne motociklistične zveze je na zasedanju v Miesu potrdil in imenoval dr. Marka Sremca v Mednarodno zdravniško komisijo (CMI) za obdobje štirih let. Mandat mu začne teči 1. januarja 2023 in se bo iztekel 31. decembra 2026. Dr. Sremec, specialist medicine dela, prometa in športa, ki deluje v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča, je sicer v okviru AMZS strokovni sodelavec in je aktiven v vlogi zdravnika predvsem na dirkah državnih in pokalnih prvenstev, največ v motokrosu. Velikokrat je bil vabljen tudi na seje Strokovnega sveta, na katerih je s svojimi razpravami nemalokrat razrešil različne nejasnosti in dvome, ki so se porajali ob različnih vprašanjih povezanih z zdravstveno tematiko in preventivo tekmovalk in tekmovalcev. Izbor v Mednarodno zdravniško komisijo (CMI) je za dr. Sremca lepo priznanje ter tudi obveznost, da nadaljuje po zastavljeni poti ter skupaj z AMZS dosledno uveljavlja visoke standarde tudi na medicinskem področju v vseh športnih panogah, ki spadajo pod okrilje AMZS.

Ključne besede


AMZSFIMlicencamednarodna motociklistična zvezazdravniška komisijaMarko Sremec