Center varne vožnje obdaruje s TOP nagradami!

Obiščite nas v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem in sodelujte v nagradnem žrebanju

AMZS Center varne vožnje - nagradna igraAMZS Center varne vožnje med 1. 12. 2017 in 15. 1. 2018 udeležence programov varne vožnje vabi k sodelovanju v nagradnem žrebanju za privlačne nagrade za brezskrbne poti.

Med vsemi udeleženci programov varne vožnje, ki bodo v času nagradne igre izpolnili nagradni listek, bomo izžrebali pravljičnih sedem srečnih nagrajencev, med katere bomo podarili naslednje nagrade:

  • 1 x slovenska celoletna vinjeta za avtomobil (razred A2) 
  • 1 x darilna kartica za intenzivni tečaj varne vožnje za avtomobiliste
  • 5 x osnovno članstvo AMZS

Prijavite se na tečaje varne vožnje, pri katerih lahko v decembru koristite tudi dodaten 10-odstotni praznični popust!*

* Popust se sešteva z veljavnimi članskimi popusti, ne velja pa za zakonsko predpisane programe varne vožnje, kot sta Voznik začetnik in Dodatno usposabljanje za varno vožnjo.

Preverite tudi ostale akcije, ki trenutno potekajo!

Se vidimo na Vranskem!

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizatorja nagradne igre sto AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 in Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518 (v nadaljevanju: »organizatorja nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je pridobivanje novih strank AMZS Centra varne vožnje, članov Avto-moto zveze Slovenije in drugih storitev organizatorjev nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetjih:

  • AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali
  • Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana.

Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z izpolnitvijo obrazca v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem (Čeplje 29b, 3305 Vransko). Posameznik se z oddajo podatkov strinja, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so dostopni na spletni strani www.amzs.si. 

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

  • 1 x slovenska celoletna vinjeta za avtomobil (razred A2) 
  • 1 x darilna kartica za intenzivni tečaj varne vožnje za avtomobiliste
  • 5 x osnovno članstvo AMZS

V primeru, da želi izžrebani nagrajenec nagrado prenesti na drugo osebo, mora podpisati izjavo o prenosu nagrade, ki jo pridobi s strani organizatorjev nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 22. 1. 2017 na sedežu AMZS Centra varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Po izvedenem žrebanju bodo organizatorji nagradne igre preverili, če so na obrazcu izpolnjeni vsi zahtevani podatki. V primeru, da bodo ugotovili, da niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizatorji nagradne igre pridržujejo pravico, da še enkrat opravijo žrebanje za tisto nagrado, za katero je bil izžreban neveljaven obrazec.

Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega naslova ali telefona najkasneje v 7 dneh po opravljenem žrebanju.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenci bodo po posredovanju naslova bivanja in svoje davčne številke po pošti prejeli ustrezno dokumentacijo za prevzem oz. koriščenje nagrade. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter so tako organizatorji nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosti vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizatorji nagradne igre pridobijo pravico do razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

AMZS d.d., ki podeljuje nagrade, bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorji nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujejo za namen izvedbe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev izrecno soglašajo, da jih lahko organizatorja nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščata o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb AMZS d.d., Izava d.o.o. in Avto-moto zveze Slovenije (neposredno trženje).

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne igre vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdelujeta izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizatorja bosta ponudbe prilagodila potrebam in interesom, tako da boste obveščeni o ponudbah, ki so za vas zanimive tudi glede na vašo starost, bližino kraja prebivanja, ipd..

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje sporočilo, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM« in na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«.

Organizatorji nagradne igre se zavezujejo, da bo podatek nagrajenca o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.
Nagrajenec organizatorjem nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Udeleženci nagradne igre z oddajo obrazca potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizatorji nagradne igre so tudi upravljavci osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizatorji nagradne igre bodo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočili vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovali mu bodo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bodo organizatorji nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirajo.

Organizatorji nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bodo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabili v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletni strani www.amzs.si in na lokaciji izvajanja nagradne igre.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorji nagradne igre si pridržujejo pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

V Ljubljani, 29. 11. 2017

AMZS d. d.
Avto-moto zveza Slovenije

 

 

Oglasna sporočila