Nagradna igra za motoriste

AMZS Center varne vožnje - motoristiKot motorist ste se zagotovo že kdaj znašli v neprijetni situaciji. Pa naj bo to po lastni ali tuji krivdi.

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem se trudimo, da bi vsem voznikom omogočili spoznavanje pravilnih reakcij v najbolj neprijetnih trenutkih, ki se pripetijo v prometu. To pomlad zato podarjamo kar 50 intenzivnih tečajev varne vožnje za motoriste!

Podarjamo 50 intenzivnih tečajev varne vožnje za motoriste!

Delite našo objavo na Facebooku ali Twitterju in zraven zapišite, kakšna je vaša najbolj "zanimiva" izkušnja, ali pa kar naštejte, kaj si žeilte odnesti s tečaja. Izkušnjo nam lahko zaupate tudi prek spodnjega obrazca.

Izbrali bomo 10 najboljših zgodb, med ostalimi pa bomo izžrebali še 40 drugih srečnežev - vsi bodo prejeli intenzivni tečaj varne vožnje za motoriste.

 

Pravila in pogoji nagradne igre "50 tečajev za motoriste"

Pravila in pogoji nagradne igre »50 tečajev za motoriste«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:
Organizator nagradne igre je AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:
Namen nagradne igre je pridobivanje novih uporabnikov storitev AMZS Centra varne vožnje na Vranskem.

3. Udeleženci:
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:
V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z oddajo svoje izkušnje ali pričakovanj, imena, priimka in e-naslova v obrazcu na tej spletni strani. 
Posameznik lahko sodeluje tudi z deljenjem objave o tej nagradni igri na družbenih omrežjih Facebook in Twitter, kjer mora k objavi pripisati tudi svojo izkušnjo.
Posameznik se z oddajo podatkov strinja, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

5. Čas trajanja nagradne igre:
Nagradna igra poteka na spletnih straneh www.amzs.si od 29. 3. 2018 do 30. 4. 2018. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:
V nagradnem skladu nagradne igre so naslednje nagrade:
• 50x intenzivni tečaj varne vožnje za motoriste v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
Nagrade podeljuje organizator nagradne igre. Nagrada je prenosljiva. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:
Med vsemi sporočenimi zgodbami bomo izbrali 10 najbolj zanimivih po presoji ekipe AMZS Centra varne vožnje, ostalih 40 nagrajencev pa bo določil žreb. Izbor nagrajencev nagradne igre bo 7. 5. 2018 v AMZS Centru varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.
Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega naslova, ki bo vpisan na izžrebanem obrazcu najkasneje v 7-ih dneh po opravljenem žrebanju, oziroma prek Facebook ali Twitter profila, če bo v nagradni igri sodeloval prek teh družbenih omrežij.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:
Nagrajenec bo po posredovanju naslova bivanja nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:
Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:
Organizator nagradne igre bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:
Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.
Organizator nagradne igre se zavezujeta, da bo podatek o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Udeleženci nagradne igre potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.
Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene obveščanja in trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.
Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
Organizator nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Ostale določbe:
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 26. 3. 2018

AMZS d. d.