Fair Play v športu in v prometu

Formula zmagovalcev

Prometna varnost je in vedno bolj postaja vrednota današnjega mobilnega življenja. Številne žrtve in poškodovani predstavljajo previsok davek za družbo, družino in posameznika. Prepletenost ceste, vozila in voznika zahteva od vseh udeleženih kar najvišji standard prometne varnosti. Od družbe in sistema lahko in moramo pričakovati primerno infrastrukturo, regulativo in standardizacijo na nivoju cest, vozil in izobraževalnih programov za voznike ter druge udeležence v cestnem prometu.

Kvaliteto našega življenja nedvomno merimo tudi z vrednotami, ki se vsakodnevno izražajo na naših cestah. Šport, še posebej njegova srčika - Fair play, pa v jedru nosi sporočilo, ki ga v simbiozi in prepletanju z našimi vsakodnevnimi aktivnostmi v cestnem prometu prenašamo kot zlato nit vrednot. Vse za večjo varnost nas samih in ostalih udeležencev v prometu. Slovenske vrhunske športnike in inštruktorje varne vožnje pri tem vodi skupni imenovalec. Za doseganje cilja je potreben pozitiven pristop, motiv, trening in odgovornost. S projektom želimo na eni strani spodbuditi še druge športnike in njihove trenerje, športne funkcionarje ter sponzorje vozil, za preskok k višjemu standardu prometne varnosti; s tem pa k zavedanju pomembnosti obvladovanja veščin vožnje, primernega ravnanja v prometu in prenosu športnega duha na slovenske ceste, na drugi strani pa vložek varnostne komponente v športnika samega, ki lahko postane vzor tudi ostalim udeležencem v prometu.

Fair Play v Dobri uri z Akijem

Temeljna načela sodelovanja

Skupaj s slovenskimi vrhunskimi športnicami, športniki ter inštruktorji varne vožnje AMZS do večje varnosti in odgovornosti na naših cestah.

10 temeljnih načel za večjo varnost na cestah:

  • DA lastni odvogornosti, strpnosti in medsebojnemu razumevanju!
  • DA spoštovanju predpisov na cestah!
  • NE hitrosti in agresiji!
  • NE alkoholu, drogam in psihoaktivnim stvarem!
  • DA uporabi varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev!
  • DA varnostni čeladi na motorju in kolesu!
  • DA uporabi odsevnih teles pri pešcih in kolesarjih!
  • DA izobraževanju v družinah, vrtcih in šolah!
  • DA za hitro in učinkovito sankcioniranje hujših odklonskih ravnanj v prometu!

Skupaj podpiramo cilj in filozofijo Vizije Nič!

Rojstvo projekta

Idejo je v osnovi oblikoval dr. Stanislav Pinter, namestnik ambasadorja za šport, strpnost in fair play R Slovenije. Že leta 2002 je predlagal, da bi se področje STRPNOSTI IN FAIR PLAYA v športu lahko učinkovito preneslo tudi v vsakdanjik slovenskega cestnega prometa. Razmišljanje je nato soočil z Robertom Štaba, sekretarjem komisije za vzgojo in varnost AMZS. Nastala je zamisel, da bi s primerno vsebinsko in medijsko aktivnostjo, v kateri glavno vlogo nosijo slovenski vrhunski športniki, športnice in njihovi trenerji (v sodelovanju s slovensko krovno športno organizacijo OKS-ZŠZ) na eni strani ter izkušeni inštruktorji varne vožnje AMZS in posamezni strokovnjaki s področja prometne varnosti na drugi strani, operacionalizirali lasten in družbeno širši prispevek za sistemski dvig ter višnjo stopnjo ŠPORTNE in PROMETNE KULTURE v Sloveniji. Vse aktivnosti pa ne dosežejo želenega, če njihovega osnovnega sporočila in namena ne posredujemo širši javnosti. Ta pomembna naloga nosi enakovredno komponento, zaradi česar je sodelovanje ekipe sedme sile in njenega poročanja po formuli Fair Playa tudi del projekta.

Sodelovanje v projektu se bo v razvoju razširilo tudi na druge organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s preventivno dejavnostjo v cestnem prometu, pristojne vladne organizacije ter družbeno odgovorna podjetja, zlasti uvoznike, predstavnike oziroma prodajalce vozil. Na temeljno vprašanje: »Kako bi lahko športniki, kot udeleženci prometa, s svojim dobrim zgledom spodbudili k večji srčnosti, odgovornosti in strpnosti zlasti tiste, ki so jim s svojim športnim načinom življenja vzorniki ali vsaj zaželene osebe v slovenski družbi?« je odgovor: »S FORMULO ZMAGOVALCEV!«

FAIRPLAY (PDF DOKUMENT)

 

Oglasna sporočila