DVVT - Dovoljenje za vozilo

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT) se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument priporočamo za vožnjo v državah članicah EU kot tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti ga priporočamo za države kot so Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja pri prestopu mej kot tudi pri kontrolah znotraj posamezne države. DVVT velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo. Dovoljenje ni potrebno za vožnjo v Republiki Sloveniji.

Če je lastnik vozila fizična oseba, mora biti le-ta prisoten ob izdaji DVVT in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. V primeru pravnih oseb mora voznik imeti s seboj, s strani pravne osebe, izpolnjeno in ožigosano vlogo za izdajo.

Komu se izda DVVT

DVVT se lahko, na podlagi pooblastila lastnika vozila, izda za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, naslednjim voznikom:

 • državljanu Republike Slovenije,
 • tujemu državljanu ene izmed držav članic EU,
 • državljanu države izven EU, če ima voznik v državi EU stalno ali začasno prebivališče oz. delovno dovoljenje,
 • državljanu iz države izven Evrope (npr. iz ZDA, Avstralije, Argentine itd.), ki pride v Slovenijo kot turist in želi z vozilom slovenske registracije, ki je običajno last sorodnika ali znanca, potovati v tujino.

Za pridobitev DVVT je potrebno predložiti na vpogled izvirnike naslednjih dokumentov

 • vlogo za izdajo DVVT (če je lastnik vozila pravna oseba, si vlogo natisnite, izpolnite in potrdite z žigom pravne osebe) - natisni, če je lastnik vozila fizična oseba potrebuje le spodaj navedene dokumente:
 • prometno dovoljenje,
 • osebni dokument lastnika vozila (oz. podpis in žig pravne osebe, če je lastnik vozila pravna oseba),
 • osebni dokument osebe, ki bo uporabljala vozilo v tujini (osebna izkaznica, potni list),
 • tuj državljan iz države, ki ni članica EU, potrdilo o prebivališču v državi EU ali potni list z vpisano schengensko ali delovno vizo.

Prenos in tiskanje vloge - kliknite tu

Veljavnost in cena DVVT

DVVT velja največ leto dni od dneva izdaje. Rok veljavnosti je lahko krajši, če to zahteva lastnik vozila.

Cena: 20,50 €
Cena za člane AMZS: 18,45 €

Izdaja DVVT osebam s stalnim bivališčem na Hrvaškem

Pri izdaji DVVT za vožnjo na Hrvaškem dokument ne velja, če ima voznik, ki vozi vozilo slovenske registracije, stalno bivališče na Hrvaškem in nima v Sloveniji začasnega  bivališča ali delovnega dovoljenja.

V zadnjih letih beležimo primere, ko je hrvaška policija takšne osebe opozorila, da vozila z DVVT ne smejo voziti, ker v Sloveniji nimajo urejenega bivališča. Pogosto je omenjen odvzem vozila in kazen za voznika in lastnika.

Poudarjamo, da pri DVVT ni splošnega pravila glede veljavnosti dokumenta  v posameznih državah. AMZS izdaja dokument v prvi vrsti slovenskim državljanom, ki potujejo z izposojenim vozilom, registriranim v Sloveniji, v tujino in v teh primerih nismo zaznali težav.

Vozniki morajo v vsaki državi in ob vsakem času spoštovati nacionalne carinske postopke, davčne obveznosti in prometne predpise, kar je navedeno tudi v samem dokumentu DVVT.

Enako velja za voznike, ki imajo stalno bivališče v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, Albaniji ter Bosni in Hercegovini.

Izdaja DVVT osebam z bivališčem v Italiji

V Italiji je konec novembra 2018 začel veljati dekret o varnosti (Decreto sicurezza), ki med drugim spreminja tudi 93. člen italijanskega Zakona o prometu (Codice della Strada). Navedeni člen osebam s prijavljenim bivališčem v Italiji prepoveduje vožnjo vozil, ki niso registrirana v Italiji, kar pomeni, da DVVT v tem primeru ne velja. Obenem mora vsak, ki v Italiji prijavi prebivališče, v 60 dneh po prijavi prebivališča vozilo, ki ga vozi, registrirati na italijanske registrske tablice. Če oseba krši navedeni člen zakona so kazni visoke:

 • denarna kazen med 712 in 2.848 EUR,
 • začasni zaseg prometnega dovoljenja za dobo 180 dni,
 • takojšen umik vozila iz prometa,
 • obvezno registracijo ali premestitev državo registracije v roku 180 dni od kršitve.

Zakon določa dve izjemi, ki izključujeta kazen:

 • vozilo, ki je last podjetja s sedežem v tujini, ki v Italiji nima podružnice, če je voznik zaposlen ali sodeluje s podjetjem in ima pri sebi izjavo podjetja (na tej mora biti datum, podpis ter rok, do katerega lahko zaposleni vozi vozilo),
 • vozilo, ki je najeto z leasing pogodbo, pod pogojem, da najemodajalec nima podružnice v Italiji (voznik mora imeti pri sebi leasing pogodbo, s prevodom v italijanski jezik).

Vsa izdajna mesta pri avto-moto društvih in poslovnih enotah AMZS d. d., kjer lahko pridobite vinjete, eko nalepke in mednarodne dokumente

 

Še niste član?

Včlanite se in si zagotovite poti brez skrbi ter druge prednosti AMZS članstva.

Klik do članstva

Oglasna sporočila