DVVT - Dovoljenje za vozilo

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT) se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument priporočamo za vožnjo v državah članicah EU kot tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti ga priporočamo za države kot so Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja pri prestopu mej kot tudi pri kontrolah znotraj posamezne države. DVVT velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo. Dovoljenje ni potrebno za vožnjo v Republiki Sloveniji.

Če je lastnik vozila fizična oseba, mora biti le-ta prisoten ob izdaji DVVT in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. V primeru pravnih oseb mora voznik imeti s seboj, s strani pravne osebe, izpolnjeno in ožigosano vlogo za izdajo.

Komu se izda DVVT

DVVT se lahko, na podlagi pooblastila lastnika vozila, izda za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, naslednjim voznikom:

  • državljanu Republike Slovenije,
  • tujemu državljanu ene izmed držav članic EU,
  • državljanu države izven EU, če ima voznik v državi EU stalno ali začasno prebivališče oz. delovno dovoljenje,
  • državljanu iz države izven Evrope (npr. iz ZDA, Avstralije, Argentine itd.), ki pride v Slovenijo kot turist in želi z vozilom slovenske registracije, ki je običajno last sorodnika ali znanca, potovati v tujino.

Za pridobitev DVVT je potrebno predložiti na vpogled izvirnike naslednjih dokumentov

  • vlogo za izdajo DVVT (če je lastnik vozila pravna oseba, si vlogo natisnite, izpolnite in potrdite z žigom pravne osebe) - natisni, če je lastnik vozila fizična oseba potrebuje le spodaj navedene dokumente:
  • prometno dovoljenje,
  • osebni dokument lastnika vozila (oz. podpis in žig pravne osebe, če je lastnik vozila pravna oseba),
  • osebni dokument osebe, ki bo uporabljala vozilo v tujini (osebna izkaznica, potni list),
  • tuj državljan iz države, ki ni članica EU, potrdilo o prebivališču v državi EU ali potni list z vpisano schengensko ali delovno vizo.

Prenos in tiskanje vloge - kliknite tu

Veljavnost DVVT

DVVT velja največ leto dni od dneva izdaje. Rok veljavnosti je lahko krajši, če to zahteva lastnik vozila.

Cena: 20,50 €
Cena za člane AMZS: 18,45 €

Turistične pisarne pri avto-moto društvih in poslovnih enotah AMZS d. d., kjer lahko pridobite mednarodne dokumente

Izdaja DVVT osebam s stalnim bivališčem na Hrvaškem

Pri izdaji DVVT za vožnjo na Hrvaškem dokument ne velja, če ima voznik, ki vozi vozilo slovenske registracije, stalno bivališče na Hrvaškem in nima v Sloveniji začasnega  bivališča ali delovnega dovoljenja.

V zadnjih letih beležimo primere, ko je hrvaška policija takšne osebe opozorila, da vozila z DVVT ne smejo voziti, ker v Sloveniji nimajo urejenega bivališča. Pogosto je omenjen odvzem vozila in kazen za voznika in lastnika.

Poudarjamo, da pri DVVT ni splošnega pravila glede veljavnosti dokumenta  v posameznih državah. AMZS izdaja dokument v prvi vrsti slovenskim državljanom, ki potujejo z izposojenim vozilom, registriranim v Sloveniji, v tujino in v teh primerih nismo zaznali težav.

Vozniki morajo v vsaki državi in ob vsakem času spoštovati nacionalne carinske postopke, davčne obveznosti in prometne predpise, kar je navedeno tudi v samem dokumentu DVVT.

Vsa izdajna mesta pri avto-moto društvih in poslovnih enotah AMZS d. d., kjer lahko pridobite vinjete in mednarodne dokumente

Mednarodne dokumente lahko pridobite v naslednjih naših pisarnah:

 

Še niste član?

Včlanite se in si zagotovite poti brez skrbi ter druge prednosti AMZS članstva.

Klik do članstva