Delovno srečanje z direktorjem ADAC Akademije

Novice

AMZS je danes na delovnem srečanju gostil Christiana Wimmerja, direktorja ADAC Akademije, ki je predstavil pristop nemškega avtomobilskega združenja k upravljanju kompetenc – znanj in veščin zaposlenih. Srečanje je bilo za ekipo AMZS izjemno dobrodošlo, saj bodo izkušnje ADAC pripomogle pri razvoju lastnega kompetenčnega modela, ki bo zaposlenim v AMZS omogočil pristop do čim bolj ustreznih dodatnih usposabljanj za strokovne veščine in veščine dela s strankami.

Delovno srečanje z direktorjem ADAC Akademije
Delovno srečanje z direktorjem ADAC Akademije

V ADAC že zelo velik del usposabljanj zaposlenih za obvladovanje potrebnih delovnih veščin izvajajo na podlagi vnaprej definiranih ciljnih kompetenc zaposlenih (ciljnih znanj in veščin). Za te namene so z zunanjim računalniškim podjetjem že pred desetimi leti začeli razvijati informacijsko podporo, ki vsebuje vnaprej pripravljene vsebine in teste za e-učenje. Prednost tega je, da so na primer pred uvedbo novega produkta vse potrebne vsebine vsem zaposlenim v vseh enotah dosegljive kadar koli. Naloga zaposlenih je, da se uspešno pripravijo in nato opravijo teste po e-poti. S tem dokažejo, da nove produkte obvladajo še pred njihovim lansiranjem na tržišče. Z e-učenjem različnim profilom (mehanikom, referentom, strokovnjakom, vodjem itd.) nudijo širši program seminarjev, delavnic, različnih obveznih in neobveznih  usposabljanj.

 

»V AMZS s številnimi evropskimi klubi delimo znanja in si izmenjujemo izkušnje. Glede na to, da smo v zadnjih dveh letih zlasti v družbi AMZS, d. d., izvedli številne spremembe v organiziranosti in si zastavili ambiciozne cilje – tako pri posodobitvi voditeljstva, informacijski prenovi poslovanja kot pri razvoju kadrovskega potenciala, so tovrstna srečanja in primeri dobrih praks izjemno dobrodošli, še zlasti, če jih lahko prenesemo v naše delovno okolje. Na podlagi izkušenj iz ADAC bomo dodatno razmislili, kako zasnovo našega kompetenčnega modela še bolje razviti in zaposlenim v AMZS omogočiti pristop do čim bolj ustreznih dodatnih usposabljanj za strokovne veščine in veščine dela s strankami«, je po srečanju povedal Peter Mlakar, vodja službe za kakovost poslovanja v AMZS, d. d.