Zakonske novosti na področju usposabljanja kandidatov za voznike

Novice

Novi zakon o voznikih, ki je stopil v veljavo 12. 1. 2017, prinaša kar nekaj sprememb na področju šol vožnje in usposabljanja kandidatov za voznike.


Novosti, ki so pomembne za kandidate, ki bodo pridobivali vozniško dovoljenje:

  • Teoretični del B kategorije traja v osnovnem delu 16 pedagoških ur in v dodatnem delu 8 pedagoških ur.  Teoretični del se izvaja v urejeni učilnici šole vožnje.
  • Kandidat lahko kadarkoli zapusti šolo vožnje, v kateri se usposablja. Šola vožnje pa mu je dolžna brezplačno izdati izpisni list.
  • Voznik s spremljevalcem se po novi zakonodaji vpisuje na upravni enoti.
  • Na podlagi novega zakona se bo oblikovala ekonomska cena učne ure.
  • Program praktičnega dela ostaja nespremenjen. Minimalno število ur praktičnega dela ostaja 20.
  • Za voznike AM kategorije (mopede) praktični del programa obsega 16 ur.

 

Ključne besede


Zakonodajašola vožnje