Preprečevanje manipulacij s prevoženimi kilometri

Novice

Nov Zakon o motornih vozilih uvaja kazenske sankcije za manipulacijo kilometrskega števca vozila.


Avtomobilski klubi, tudi Avto-moto zveza Slovenije, se v sodelovanju z mednarodno avtomobilistično zvezo FIA že vrsto let trudimo za sprejetje ukrepov, ki bi pripomogli k preprečevanju prevar glede števila prevoženih kilometrov. Eden od rezultatov teh prizadevanj je, da je Evropska komisija julija lani objavila uredbo, ki proizvajalcem vozil narekuje, da morajo po 1. septembru 2017 pri vseh na novo tipsko registriranih vozilih poskrbeti, da bo manipulacija oziroma spreminjanje podatkov o prevoženih kilometrih tehnično neizvedljivo oziroma težko izvedljivo. Ukrep je dobrodošel, a vseeno ocenjujemo, da ima Evropska unija v sodelovanju z državami članicami na tem področju še možnosti za izboljšave. Pomembna koraka na poti do preprečevanja in onemogočanja prevar sta nov Zakon o motornih vozilih, ki velja od 6. januarja 2018, in osnutek poročila Odbor Evropskega parlamenta za transport in turizem s priporočili Evropski komisiji. 

Globa za manipulacijo kilometrskega števca

Nov Zakon o motornih vozilih (ZMV-1; Uradni list RS 75/17, objavljen 22. decembra 2017) prinaša implementacijo določb direktiv EU s področja vozil, in sicer o rednih tehničnih pregledih vozil, o dokumentih za registracijo vozil in o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil. Naša država s tem zakonom uvaja tudi kazenske sankcije za manipulacijo kilometrskega števca vozila:

  • z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek lastnik vozila, če se ugotovi manipulacijo kilometrskega števca vozila z namenom zmanjšanja ali napačnega prikaza prevožene razdalje vozila, če je zanjo vedel;
  • z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki je pravna oseba, če se ugotovi manipulacijo kilometrskega števca vozila z namenom zmanjšanja ali napačnega prikaza prevožene razdalje vozila, njegova odgovorna oseba pa z globo 400 evrov, če je zanjo vedela;
  • z globo 4.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, ki izvede manipulacijo kilometrskega števca vozila z namenom zmanjšanja ali napačnega prikaza prevožene razdalje vozila.

Evropski parlament: manipulacija s števci kilometrov je zelo razširjem pojav

S problematiko prevar stanja števcev kilometrov se ukvarja tudi Evropski parlament. Evropski poslanec Ismail Ertug je ob izdaji poročila Odbora za transport in turizem decembra lani poudaril, da je manipulacija s števci kilometrov zelo razširjen pojav, ki predstavlja tveganje za prometno varnost, ogroža cilje na področju okolja in ustrezno delovanje notranjega trga. Poročilo izpostavlja, da neposredne stroške prevar nosijo prodajalci rabljenih vozil, podjetja za lizing, proizvajalci in seveda končni kupci vozil. Groba ocena je, da naj bi bilo takšnih vozil na nacionalnih trgih med 5 in 12 odstotkov, pri avtomobilih, ki se prodajajo v druge države, pa naj bi bil delež takih s prevrtenimi kilometri med 30 in 50 odstotkov.

Poročilo Evropskega parlamenta predlaga uvedbo tehničnih rešitev, ki bodo v novih vozilih povsem preprečevale manipulacije s številom kilometrov. Nadalje priporoča razmislek o ustanovitvi evropske baze podatkov o stanju števcev kilometrov, podobno rešitvi CarPass, baze podatkov, ki jo imata Belgija in Nizozemska, ob tem pa navaja, da je v državah članicah stanje števcev kilometrov v nacionalne baze že treba vpisovati ob tehničnih pregledih in servisih oziroma vzdrževanjih vozila. Evropski odbor za transport in turizem je predlagal še večje povezovanje podatkov iz vozil in kako bi lahko ti podatki pripomogli k preprečevanju manipulacij s števci. Poročilo poziva države članice, naj uvedejo učinkovite, sorazmerne, odvračilne in nediskriminatorne kazni za prevare s števci kilometrov.

Stanje glede prevrtavanja števcev boljše, a vseeno daleč od želenega

V AMZS ocenjujemo, da se stanje glede manipuliranja s števci v zadnjem obdobju izboljšuje, k čemur so med drugim pripomogli nova pravila glede izvajanja tehničnih pregledov, ki so že pred nekaj leti kot obvezo uvedla vsakokratno popisovanje števca kilometrov, in servisne mreže, ki ob servisu vozila prav tako beležijo stanje prevoženih kilometrov.

Z vidika kupcev rabljenih vozil in njihove zaščite je zelo dobrodošla tudi uredba Evropske komisije, ki je začela veljati 1. septembra 2017, je pa treba ob tem izpostaviti, da se bo rezultat oziroma učinek te uredbe pokazal šele čez nekaj let in še to zgolj pri novih generacijah vozil. Ta uredba torej nikakor ne odpravlja problematike manipuliranja s številom prevoženih kilometrov pri vozilih, ki so trenutno in bodo tudi v prihodnjih letih na trgu rabljenih vozil, zato so nadaljnji ukrepi države in tudi Evropske unije, prav tako pa pozornost kupcev pri nakupu nujni,

pravi generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije France Kmetič.

Nakup mačka v žaklju lahko prepreči posvet s strokovnjakom

V AMZS kupcem rabljenih vozil svetujemo, da iz javnih evidenc (v Sloveniji je to eUPRAVA, obstajajo pa tudi v tujini) ali morda tudi baz podatkov pri uvozniku za posamezno znamko pridobijo podatke o vozilu, ki ga želijo kupiti. Še dodatna možnost je, da pred nakupom rabljen avtomobil pregleda strokovnjak, ki bo ocenil, ali se glede na videz in stanje vozila število kilometrov ujema ali ne. Osnovni pregled vključuje pregled vseh avtomobilskih sklopov, in sicer karoserije, podvozja, nadvozja, notranjosti, hladilnega, električnega in zavornega sistema, motorja in krmiljenja motorja, volanskega mehanizma, vzmetenja, prenosa moči, koles in pnevmatik, pri še podrobnejšem pregledu pa strokovnjaki preverijo tudi dokumentacijo vozila in opravijo testno vožnjo.

Ključne besede


AMZSamzsPrevareodometerštevec kilometrovprevaremanipulacija števca kilometrovZakon o motornih vozilih