Februarska seja Upravnega odbora Avto-moto zveze Slovenije

Novice

Ena glavnih tem je bil razpis za sofinanciranje aktivnosti avto-moto društev in klubov, člani pa so se seznanili tudi s preliminarnimi rezultati poslovanja v letu 2017 in s postopkom iztisnitve malih delničarjev v AMZS d.d.


Minuli četrtek, 15. februarja 2018, so se člani Upravnega odbora Avto-moto zveze Slovenije zbrali na svoji 2. redni seji v tem mandatu. Najprej so z minuto molka počastili spomin na nedavno preminulega Janeza Trošta, nekdanjega podpredsednika Avto-moto zveze Slovenije in dolgoletnega predsednika finančno-gospodarske komisije, ki je s svojim aktivnim delom veliko pripomogel k razvoju Avto-moto zveze Slovenije.

Na seji so sicer največ pozornosti namenili poročilom o aktivnostih na vseh treh glavnih področjih dela AMZS: članstvu, varni mobilnosti in avto-moto športu, pa tudi razpisu AMZS za sofinanciranje aktivnosti članic AMZS na področju članstva, mobilnosti in športa, še zlasti merilom za dodeljevanje sredstev.

Člani Upravnega odbora so se seznanili s preliminarnimi rezultati poslovanja Avto-moto zveze Slovenije v letu 2017, ki kažejo, da je bil finančni rezultat tekočega poslovanja pozitiven. Podrobnejši podatki bodo znani po izdelavi zaključnega računa.

Seznanili so se tudi s postopkom iztisnitve malih delničarjev v AMZS d.d. Sodišče je dovolilo iztisnitev, zato je Kliriško depotna družba konec januarja 2018 izplačala vse manjšinske delničarje po enaki ceni delnice, kot je bila ob prevzemu, Avto-moto zveza Slovenije pa je postala edina lastnica delniške družbe AMZS

Ključne besede


AMZSamzsupravni odbor amzs