AMZS izobražuje o varni cestni infrastrukturi

Novice

V okviru evropskega projekta RADAR (Risk Assessment on Danube Area Roads) je AMZS organiziral tridnevno izobraževanje o varni cestni infrastrukturi, ki ga je za kreditne točke pooblaščenih inženirjev priznala tudi Inženirska zbornica Slovenije.


Avto-moto zveza Slovenije je v okviru projekta RADAR marca izvedla prvo iz niza tridnevnih izobraževanj o varni cestni infrastrukturi. Urejena, varna in vzdrževana infrastruktura je namreč  v trikotniku prometne varnosti voznik-vozilo-cesta eden od temeljev varnega, pa tudi hitrega in udobnega odvijanja prometa. Izobraževanje je obsegalo pregled vseh EuroRAP procedur ocenjevanja cest in obcestja, načinov zbiranja vhodnih podatkov stanja cest, predstavljena so bila orodja in postopki vrednotenja cest ter načini prikaza in interpretacije rezultatov. Izobraževanje je bilo namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s cestami in prometom, predstavnikom upravljavcev cest, ki so odgovorni za načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje cest ter inženirjem-presojevalcem varnosti cest, ki izvajajo prometno varnostne presoje cest.

Z vidika projekta RADAR, v katerem je AMZS eden od desetih partnerjev mednarodnega konzorcija, je bilo to izobraževanje pomembno tudi zato, ker smo ga predstavili na rednem letnem posvetu pooblaščenih presojevalcev varnosti cest v organizaciji Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer na letnem dogodku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki prometne policije.

 Vodja področja Varna mobilnost pri Avto-moto zvezi Slovenije mag. Jure Kostanjšek je izobraževanje ocenil kot zelo uspešno, saj se ga je v treh dneh udeležilo 50 udeležencev, »njegovo kakovost pa je potrdila tudi Inženirska zbornica Slovenije (IZS), saj je licenciranim inženirjem, ki so v procesu obnavljanja svoji licenc IZS, za udeležbo na tem usposabljanju namenila dve kreditni točki za vsak dan udeležbe.« Od licenciranih inženirjev IZS se namreč zahteva, da vseskozi nadgrajujejo svoje strokovno zanje – na programih, seminarjih in drugih strokovnih izobraževanjih. »Z vidika projekta RADAR, v katerem je AMZS eden od desetih partnerjev mednarodnega konzorcija, je bilo to izobraževanje pomembno tudi zato, ker smo ga predstavili na rednem letnem posvetu pooblaščenih presojevalcev varnosti cest v organizaciji Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer na letnem dogodku, ki so se ga udeležili tudi predstavniki prometne policije.«

Izobraževanje o varni cestni infrastrukturi (RADAR) še v devetih državah

Letos bodo podobna izobraževanja potekala še na Madžarskem, Hrvaškem, v Črni gori, Bolgariji, Moldaviji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Avstriji in na Češkem. Projekt RADAR bo vodilnim in odgovornim institucijam ter organom pomagal prepoznavati ovire, razviti strategijo in povečati ozaveščenost o pomenu ustrezne cestne infrastrukture v regiji. V podonavskih državah je namreč stopnja umrljivosti na cestah višja od evropskega povprečja, stroški teh nesreč pa predstavljajo več kot dva odstotka regionalnega BDP.

Projekt RADAR nadaljuje delo evropskega projekta SENSOR, ki je omogočil obsežnejše izvajanje postopkov EuroRAP za ocenjevanje cest. Danes se te ocene izvajajo v več kot 80 državah po svetu.

 

Projekt RADAR lahko spremljate še na: 

Ključne besede


varna mobilnostvarne cestevarna cestna infrastrukturaprojekt RADAR