Raziskava o ugledu in zaznavi AMZS

Novice

Anketiranci tradicionalne raziskave Mediane AMZS zaznavajo kot ugledno podjetje, ki skrbi za varnost na cesti, ima široko mrežo poslovalnic po Sloveniji in ima pozitivno podobo v medijih.


Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je peto leto zapored izvedla raziskavo o ugledu in zaznavi AMZS v primerjavi z drugimi ponudniki posameznih storitev.

Slovenci, razvrščeni v skupino članov in splošne javnosti (v njej po večini nečlani), so poleg posameznih storitev ocenjevali še splošno mnenje o AMZS kot podjetju, blagovni znamki, izbirali pojme, ki jih povezujejo z AMZS, prepoznavnost in uporabo storitev ter zadovoljstvo in seznanjenost s članstvom in članskimi ugodnostmi.

Anketiranci so ocenjevali stopnjo navdušenosti (NPS) za posamezne storitve in AMZS nasploh. Zaznan je bil trend rasti stopnje navdušenja, kot tudi sicer pozitivne splošne zaznave. 91 % članov in 72 % splošne javnosti ima pozitivno splošno mnenje o AMZS.

Anketiranci AMZS vidijo kot ugledno podjetje, ki skrbi za varnost na cesti, ima široko mrežo poslovalnic po Sloveniji in ima pozitivno podobo v medijih. Splošna javnost AMZS največkrat povezuje z značilnostmi zanesljivo, varno in odgovorno, člani pa AMZS povezujejo z zaupanjem, varnostjo in podjetjem, ki ponuja veliko.

Vpliv na zaznavo je proces, ki terja čas in kup usklajenih aktivnosti. Veseli smo, da raziskava z malimi premiki v analizi odgovorov dokazuje, da uspešno sledimo strateškim ciljem. Kot vsakič doslej pa ostaja pomembno dejstvo, da je izkušnja stranke ključna za zaznavo in tudi stopnjo navdušenja,

je ob rezultatih raziskave povedala vodja tržnega komuniciranja AMZS Maja Ambrož.

Ključne besede


raziskavaMedianaugledzaznavanje