Priznanje za dobro komuniciranje v času covid-19

Novice

Slovensko društvo za odnose z javnostmi je AMZS podelilo bronasto nagrado za komuniciranje v času spopadanja s koronavirusno boleznijo covid-19.


Zadnji meseci so bili za komunikacijske strokovnjake nedvomno eno najbolj zahtevnih in razburljivih doslej. Ob novih in nenavadnih okoliščinah, nenehnemu prilagajanju in vsakodnevnemu odzivanju na spremembe, so strokovnost, znanje, ustvarjalnost in učinkovitost prišli še bolj do izraza.

Slovensko društvo za odnose z javnostmi se je zato odločilo nagraditi tiste, ki so se v novi realnosti še posebej izkazali. Med vsemi prijavljenimi primeri dobrih praks komuniciranja v času covid-19 je bil primer AMZS izbran kot tretji najboljši ter si prislužil posebno nagrado za komuniciranje v času spopadanja s covid-19.