Upravni odbor sklical korespondenčno sejo Skupščine AMZS

Novice

Skupščina AMZS, ki bo obravnavala Strategijo AMZS 2021–2025 in Načrt dela Avto-moto zveze Slovenije za leto 2021, bo potekala od 21. do 28. januarja 2021.


Upravni odbor AMZS se je 23. decembra 2020 sestal na 16. redni seji, ki je zaradi omejitev v povezavi z epidemijo novega koronavirusa potekala prek spletne povezave. Seznanil se je z aktivnostmi AMZS v času od prejšnje seje Upravnega odbora AMZS in z informacijo o poslovanju Avto-moto zveze Slovenije za obdobje 1-9 2020 ter 1-10/20. V nadaljevanju se je Upravni odbor seznanil s predlogom Strategije Avto-moto zveze Slovenije za obdobje 2021–2025, s predlogom Načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2021 in s predlogom priznanj AMZS za leto 2021. Glede vseh treh predlogov je Upravni odbor odločil, da jih predlaga Skupščini AMZS v sprejem. Glede na zdravstvene razmere oziroma veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja covida-19, je Upravni odbor sklical korespondenčno sejo Skupščine AMZS, ki bo potekala od 21. do 28. januarja 2021.

Ključne besede


Skupščina AMZSUpravni odbor AMZS