Skupščina AMZS bo 11. decembra 2023

Novice

Sklepi 15. seje Upravnega odbora


Upravni odbor AMZS se je 27. novembra 2023 sestal na 15. redni seji. Seznanil se je z realizacijo sklepov in potrdil zapisnik prejšnje, tj. 14. seje. Seznanil se je z aktivnostmi od prejšnje seje in s poslovanjem Avto-moto zveze Slovenije za obdobje 1–9/23 ter z oceno poslovanja do konca leta 2023 in potrdil predlog Rebalansa načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2023. Sledila je obravnava Načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2024, ki ga je Upravni odbor potrdil. Naslednja točka razprave je bilo gradivo glede preoblikovanja gospodarske družbe AMZS d.d. v d.o.o. Upravni odbor je dokumente, ki so podlaga za preoblikovanje in o katerih bo odločala Skupščina AMZS, potrdil. Upravni odbor se je v nadaljevanju informiral o poteku razpisa za društva za leto 2023 in sprejel predlog razdelitve neporabljenih sredstev za namene odprave škode po poplavah 2023. Potrdil je tudi predlog odličij AMZS za leto 2024. Upravni odbor je sklical Skupščino AMZS, ki bo 11. decembra 2023.
 

Ključne besede


Skupščina AMZSUpravni odbor AMZS