Kakovost AMZS ponovno potrdili tudi zunanji presojevalci SIQ

Novice

Presoja sistema kakovosti družbe AMZS d.d. po standardu ISO 9001 je bila uspešna.


Zunanji presojevalci SIQ (Slovenskega inštituta za kakovost) so konec novembra 2023 presojali delovanje sistema kakovosti v centrih AMZS Črnomelj, AMZS Kočevje, AMZS Ribnica, AMZS Ptuj in na področju procesov vodenja podjetja, obvladovanja človeških virov, na področju Produkti in storitve, dejavnosti Vleka in pomoč na cesti ter dejavnosti Servis. Najnovejši center AMZS Novo mesto je bil presojan prvič.

Po pregledih postopkov izvedbe in ustreznosti dokumentacije, uporabe digitalnih aplikacij ter poznavanja delovanja sistema kakovosti je bilo ugotovljeno, da je družba AMZS d.d. v primerjavi s preteklim letom dosegla precej napredka na več področjih delovanja, ponovno je bila potrjena tudi dolgoletna tradicija urejenosti družbe. Neskladij zunanji presojevalci niso ugotovili.

Dobre kakovosti ni mogoče doseči čez noč, vedno večja pričakovanja članov AMZS in drugih strank pa družbi nalagajo veliko odgovornost pri zagotavljanju najvišje kakovosti bogatega izbora storitev za njihovo varno mobilnost in v smeri negovanja dobrih odnosov med vsemi deležniki.