Priznanja AMZS za leto 2024

Novice

Prejemniki priznanj Avto-moto zveze Slovenije za leto 2024.


Skupščina AMZS je na seji 11. decembra 2023 potrdila prejemnike priznanj AMZS za leto 2024 - prejemnike častnega znaka, odličja, plakete, posebnega odličja in jubilejne listine.

Prejemniki častnega znaka

 • Olga Kovačič, AMD Maribor - Tabor
 • Branko Dajčar, AMD Križevci
 • Žiga Kovačič, AMD Tolmin
 • Božidar Lovišček, AMD Tolmin
 • Aleksander Simčič, AMD Tolmin
 • Boris Demšič, AMD Pohorje
 • Boris Škrabel, AMD Pohorje
 • Miran Kaiser, AMD Dravograd
 • Jožef Biček, AMD Podnart
 • Danilo Lukavečki, AMD Lenart
 • Branko Avbelj, AMD Domžale
 • Ingrid Omahna, AMD Domžale

Prejemniki odličja

 • Andrej Primožič, AMD Maribor - Tabor
 • Miro Kocbek, AMD Maribor - Tabor
 • Erih Žnidaršič, AMD Kranj
 • Igor Sajovic, AMD Kranj
 • Bogdan Troha, AMD Tolmin
 • Aljaž Bevk, AMD Tolmin
 • Matej Vončina, AMD Tolmin
 • Sandi Golenač, AMD Pohorje
 • Bernardka Šafarič, AMD Pohorje
 • Zdenka Trinko, AMD Pohorje
 • Jože Klampfer, AMD Pohorje
 • Milena Maher, AMD Dravograd
 • Jože Škrilec, AMD Štefan Kovač Murska Sobota
 • Mestna občina Murska Sobota, AMD Štefan Kovač Murska Sobota
 • Občina Moravske Toplice, AMD Štefan Kovač Murska Sobota
 • Franci Šolar, AMD Podnart
 • Janez Grilc, AMD Podnart
 • Petra Munda, AMD Lenart
 • Mojca Vogrin Pivljakovič, AMD Lenart
 • Sonja Brandšteter, AMD Lenart
 • Jolanda Kovačič, AMD Lenart
 • Zaposleni AMZS center Lenart, AMD Lenart
 • Jure Mušič, AMD Domžale
 • Krajevna skupnost Strunjan, AMD Pinko Tomažič Piran

Prejemniki plakete

 • Anton Mertük, AMD Križevci
 • Alojz Šumak, AMD Križevci
 • Slavko Vajs, AMD Križevci
 • Zoran Trinko, AMD Pohorje
 • Bogdan Jeglič, AMD Podnart
 • Ana Rakovec, AMD Podnart
 • Jože Urh, AMD Podnart
 • Vojko Vidic, AMD Podnart
 • Boris Požar, AMD Pinko Tomažič Piran

Prejemniki posebnega odličja

 • Brane Šimenc, AMD Kranj
 • Franc Marinič, AMD Križevci
 • Lovro Kozjek, AMD Podnart
 • Metod Rakovec, AMD Podnart
 • Janez Pogačnik, AMD Podnart
 • Janez Finžgar, AMD Podnart
 • Riste Šmitran, AMD Pinko Tomažič Piran

Prejemniki jubilejne listine

 • AMD Podnart, 70. obletnica
 • AMD Cerknica, 70. obletnica
 • AMD Tolmin, 70. obletnica
 • AMD Pinko Tomažič Piran, 70. obletnica
 • AMD Slovenija avto, 50. obletnica
 • AMŠD Radenci, 40. obletnica