Varna mobilnost za večjo varnost otrok

Novice

Na Bledu je 8. decembra 2015 v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal posvet o varni mobilnosti z naslovom Spodbujanje razvoja prometne vzgoje in kulture vedenja za večjo prometno varnost otrok v OŠ.

Na Bledu je 8.decembra 2015 v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal posvet o varni mobilnosti z naslovom Spodbujanje razvoja prometne vzgoje in kulture vedenja za večjo prometno varnost otrok v OŠ.

Udeleženci so razpravljali o viziji varne mobilnosti, uresničevanju nacionalnega programa prometne varnosti, psiholoških izhodiščih prometne vzgoje, vlogi NVO za razvoj prometne varnosti v osnovni šoli ter o pomenu in vlogi strokovne podpore pri razvijanju prometne vzgoje in prometne kulture v osnovni šoli. Na tematskih delavnicah so razpravljali o dejavnostih za razvoj prometne vzgoje in prometne kulture v učnem procesu v OŠ, vlogi in pomenu zunanjih institucij pri dejavnostih prometne vzgoje v osnovni šoli, vlogi učitelja pri izvajanju kolesarskih izpitov ter pomenu načrtov šolskih poti za varnost otrok. Posveta se je udeležilo okrog 150 udeležencev. Spodbujanje mobilnosti, ki ni vezana zgolj na osebni avtomobil, se je pokazala kot ena izmed aktivnosti, ki bi v prihodnje lahko pripomogla k razbremenitvi prometa v okolic šol, predvsem v času prihodov in odhodov učencev.

S strani AMZS je bilo na plenarnem delu predstavljeno predavanje z naslovom Globalna mobilnost – naš vsakdan avtorjev Roberta Štabe, Blaža Poženela, Damijana Andjelkoviča ter Jureta Kostanjška.

Na tematski delavnici o pomenu načrtov šolskih poti za varnost otrok pa je bila predstavljena ROSEE pobarvanka ter brošura o varnih šolskih poteh v ROSEE pilotni Občini Piran, s strani Katarine Možina.

 

Ključne besede


preventivaROSEE