AMZS, d. d., med najboljšimi zaposlovalci

Novice

Časopisna hiša Dnevnik je danes na slavnostni podelitvi razglasila najboljše zaposlovalce medijskega projekta Zlata nit 2016. V kategoriji velikih podjetij se je družba AMZS, d. d., ob Krki in Lidlu, uvrstila med najboljše tri. AMZS model kadrovskega razvoja za krepitev zagnanega izvajanja se je med 19 prijavljenimi primeri Zlate prakse prav tako uvrstil med najboljše tri.


Vodstvo AMZS, d. d., se je za sodelovanje v medijsko-raziskovalnem projektu Zlata nit, s katerim želi časopisna hiša Dnevnik promovirati podjetniško inovativnost, primere dobrih praks na področju zaposlovanja ter nosilce kakovostnih delovnih mest uveljavljati kot zgled in navdih poslovnega in širšega okolja, odločilo predvsem zaradi prenosa dobrih praks. Družba AMZS d.d. je vstopila v projekt, da bi pridobila povratne informacije o primernosti lastnega pristopa h kadrovskemu razvoju in dodatne ugotovitve, ki bi koristile pri pospešenem kadrovskem razvoju zaposlenih. Direktorica družbe Lucija Sajevec je uvrstitev med najboljše komentirala z besedami: »Visoka uvrstitev v Zlati niti je predvsem priznanje zaposlenim, ki so s svojo zavzetostjo in kolegialnostjo zelo vplivali na uvrstitev AMZS med najboljše zaposlovalce v Sloveniji, za kar se vsem sodelavkam in sodelavcem iskreno zahvaljujem.« Izrazila je tudi prepričanje, da tako njo kot sodelavce za nadaljnje delo motivirajo prvi rezultati merjenja kakovosti odnosa med zaposlenimi in družbo AMZS, d. d., saj so ti pokazali, da ima družba na kadrovskem področju veliko prednosti, hkrati pa tudi še precej možnosti za izboljšave. »Vprašalnik Zlate niti sta izpolnili kar dve tretjini zaposlenih, zato sem prepričana, da so izsledki reprezentativni in da bomo lahko iz poglobljenega poročila, ki bo pokazalo, kje so še možnosti za napredek, sprejeli nadaljnje ukrepe, ki nam bodo pomagali pri doseganju ciljev tako na področju kadrovskega razvoja zaposlenih, kot tudi pri doseganju naših širših poslovnih ciljev.«

Kolegialnost nas povezuje med primeri Zlate prakse

Lucija Sajevec je še posebej ponosna, da je bil model kadrovskega razvoja HRD LS-PM v AMZS, d. d., ki je bil zasnovan z namenom povezovanja dveh stebrov kakovostnega delovanja v praksi – sodelovalnega vodenja in zagnanega izvajanja, uvrščen med najboljše tri primere zlate prakse. »V AMZS na štiri načine povezujemo zaposlene: s prenovo strategije in organizacijske kulture, z okrepljeno vlogo ljudi pri delu, z modelom kadrovskega razvoja za krepitev zagnanega izvajanja in posodabljanjem načel kolegialnosti med zaposlenimi. Menimo, da je ugotovljena visoka stopnja delovne kolegialnosti v AMZS zelo primerna osnova za pospešen kadrovski razvoj zaposlenih, zato smo začeli oblikovati interdisciplinarne time (za ustvarjalno dejavnost, za kakovost, za zdravje pri delu ipd.)«, je pojasnila in razložila, da naj bi zasnovani model srednjeročno še bolj okrepil kolegialnost zaposlenih pri delu in njihovo zagnano delovanje: »Namen tega modela je še dodatno spodbuditi večino zaposlenih k aktivnemu izboljševanju delovne zavzetosti in hkrati tudi produktivnosti pri delu. Menimo, da samo visoka pripadnost in delovna zavzetost ne zadoščata za uspešno poslovanje celotnega podjetja, ampak moramo biti vsi usmerjeni tudi v doseganje ključnih ciljev in ključnih rezultatov podjetja«, je še izpostavila.

 

Ključne besede


AMZSamzsLucija Sajevec