Sprejeta je nova odredba o omejitvi prometa na cestah po Sloveniji

Novice

Konec septembra je Ministrstvo za promet sprejelo novo Odredbo o omejitvi prometa na cestah po Sloveniji, ki v določenih dneh ter na določenih cestah prepoveduje promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, ter traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil.

Stara odredba je namreč prepovedovala vožnjo teh vozil ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih. V Sloveniji smo v zadnjih letih sprejeli 4 nove državne praznike, ki pa niso dela prosti dnevi, zato je bilo potrebno samo omejitev nekoliko bolj natančno definirati. Po stari odredbi je bila prepoved vožnje v veljavi tudi na take praznike npr. dan Primoža Trubarja - 8. junij, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom - 17. avgust, vrnitev Primorske k matični domovini - 15. september in dan Rudolfa Maistra - 23. november.

Po novem odredba določa, da je splošna omejitev za zgoraj omenjena vozila na vseh avtocestah, hitrih cestah in pomembnejših tranzitnih cestah le ob nedeljah in dela prostih dnevih med 8. in 21. uro ter na velikonočni petek med 14. in 21. uro.

V času turistične sezone, ki traja od vključno zadnjega konca tedna v juniju do vključno prvega konca tedna v septembru (v letu 2012 od 23.6. do 2.9.), velja dodatna omejitev prometa tudi :

  • ob sobotah med 8. in 13. uro

Na spodaj naštetih cestah je v času turistične sezone omejitev podaljšana tako, da velja vsako soboto med 6. in 16. uro in vsako nedeljo in dela prost dan med 8. in 22. uro:

  • A1 Ljubljana - Koper;
  • R409, G102 in R208: Ljubljana - Logatec - Razdrto - Črni Kal - Srmin;
  • H5, H6, R406, R741, G111 Škofije - Koper - Sečovlje;
  • G11 Koper - Šmarje - Dragonja;
  • G6 Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane.

Celotno odredbo s spiskom vseh cest, na katerih velja omejitev prometa, ter z vsemi izjemami in zahtevami za izdajo dovoljenja dobite v uradnem listu RS, št. 75/2011.

Ključne besede


na potiprometna ureditevavtocesta