V Srbijo po novem brez zelene karte, v Črno goro pa s staro ali novo

Novice

V začetku leta 2012 je pričel veljati sporazum po katerem voznikom vozil registriranih v državah EU ob vstopu v Srbijo ni več potrebno imeti zelene karte. Obratno tudi slovenski mejni organi od voznikov vozil s srbskimi registrskimi tablicami ob vstopu v Slovenijo ne bodo več zahtevali veljavne srbske zelene karte.

Do sedaj so morali slovenski vozniki na mejnih prehodih s Srbijo obvezno pokazati zeleno karto, če pa le te v vozilu ni bilo, je bilo potrebno plačati dodatno kratkoročno zavarovanje, katerega minimalna cena je bil 140 evrov.

Z novim sporazumom pa zelena karta ni več obvezni dokument za vstop v Srbijo. V primeru prometne nesreče z vozilom srbskih registrskih oznak bo sedaj potrebno vse potrebne podatke o zavarovalnici pridobiti iz same zavarovalne police vozila, v primeru težav pri izplačilu škode pa se bodo vozniki obrnili direktno na Zavarovalno združenje Srbije.

Države za katere še vedno obvezno potrebujete zeleno karto ob prestopu meje so: Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna gora, Albanija, Turčija, Ukrajina, Moldavija, Rusija, Belorusija, Izrael, Iran, Tunizija in Maroko.

Črna gora je postala del zelene karte

S 1. februarjem 2012 je tudi Črna gora postala polnopravna članica mednarodne organizacije s sedežem v Bruslju, ki je odgovorna za vodenje in delovanje sistema zelene karte. Tako pričnejo veljati dvostranski sporazumi o medsebojnem priznavanju zelene karte z drugimi nacionalnimi zavarovalnimi biroji, člani sistema zelene karte, prav tako črnogorski biro pridobi pravico izdajati zelene karte za motorna vozila s črnogorskimi registrskimi označbami, potem ko je to nalogo za črnogorska vozila doslej izvajal srbski nacionalni zavarovalni biro.

Na podlagi sklenjenega sporazuma med Slovenskim zavarovalnim združenjem in črnogorskim birojem bodo slovenski zavarovanci z vozili s slovensko registrsko označbo s 1. februarjem 2012 do izteka dvoletnega roka za ažuriranje zelenih kart (to je do vključno 31. 1. 2014) ob vstopu na ozemlje Črne gore morali predložiti:

- bodisi sedanjo različico slovenske zelene karte, na kateri je v rubriki 8 med mednarodnimi oznakami držav članic sistema zelene karte navedena le mednarodna oznaka za Srbijo (SRB), ki zagotavlja/in bo do navedenega roka zagotavljala tudi zavarovalno kritje za Črno goro. (Slovenske zavarovalnice, ki izvajajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti, bodo po mesecu februarju 2012 začele izdajati tudi ažurirani model slovenske zelene karte, na katerih je navedena mednarodna oznaka za Črno goro − MNE) ali
- že novo slovensko zeleno karto, na kateri bo med mednarodnimi oznakami držav članic sistema zelene karte v rubriki 8 navedena tudi mednarodna oznaka za Črno goro – MNE.

Ključne besede


na potimednarodni dokumentiSrbijaČrna gora