Omejitve na nakaterih premostitvenih objektih na slovenskih cestah

Novice

Direkcija RS za ceste je z 18. 1. 2014 na 11 premostitvenih objektih na glavnih in regionalnih cestah omejila največjo dovoljeno maso vozil, ki še lahko prečkajo objekte.

S 25. 1. 2014 pa na štirih premostitvenih objektih (Medno, Prestranek, Videm, Skrlinov Grad) vzpostavila izmenično enosmeren promet. Vzpostavitev omejitev oziroma ukrep vzpostavitve izmenično enosmernega prometa je bil potreben zaradi zagotavljanja varnega odvijanja prometa, saj so nekateri objekti dotrajani do te mere, da določenih obremenitev ne morejo več prenesti. Pripravljen je tudi pregled možnih alternativnih poti za tovorna vozila.

Na skoraj 6.000 km cest, s katerimi upravlja DRSC je 1.080 premostitvenih objektov razpona med 3 do 5 metrov ter 1.403 premostitvenih objektov razpona nad 5 metri. Na podlagi rednih in glavnih pregledov je bilo ugotovljeno, da se je stanje določenih objektov poslabšalo do te mere, da le-ti niso sposobni več prevzemati potrebne prometne obtežbe. Zaradi preprečitve ogrožanja varnosti prometa oziroma življenja in zdravja ljudi ter preprečitve nastanka večje gospodarske škode je Direkcija RS za ceste bila prisiljena odrediti ukrepe, s katerimi se bo predpisalo še dovoljeno prometno obremenitev teh objektov ter tako zagotovilo varno odvijanje prometa.

Trenutno je takšnih objektov 15 (spisek objektov je priložen), DRSC pričakuje, da se bo v prihodnjih mesecih ob naslednjih meritvah na ta spisek moralo uvrstiti še nekaj objektov. Ob tem so tudi nekateri odseki cest tako dotrajani, da jih z razpoložljivimi sredstvi ni moč spraviti v primerno stanje za uporabo, kar pomeni, da jih bo ob nadaljnjih poškodbah potrebno zapreti. DRSC je objavila tudi spisek možnih alternativ prometa - zemljevid.

Ključne besede


prometna ureditevDRSC