Slovenščina v avtomobilih

Sodobni avtomobili postajajo vse bolj digitalni, voznik pa jih mora, če želi voziti varno, znati upravljati – jim ukazovati, jih nadzirati, spremljati njihovo delovanje in razumeti njihova sporočila. A vsi avtomobili, ki se prodajajo na slovenskem trgu, z vozniki ne komunicirajo v slovenščini, zato AMZS poziva pristojne državne institucije in avtomobilske izdelovalce, da morajo imeti vsi novi avtomobili, ki so naprodaj v Sloveniji, možnost izbire slovenskega jezika za multimedijske sisteme in za varnostna obvestila. Poleg prometne varnosti je ta zahteva utemeljena tudi z vidika, da Slovenija ne bi smela dovoljevati, da avtomobilski koncerni slovenske voznike postavljajo na stranski tir razvoja prometne varnosti. Takšno stališče potrjujejo tudi sodelujoči v raziskavi, ki jih je AMZS decembra 2020 povprašal o slovenščini v avtomobilih: 91 odstotkov vprašanih meni, da bi avtomobili, ki so naprodaj v Sloveniji, morali imeti v slovenščino prevedene izbirnike in obvestila oziroma sporočila.

AMZS že vrsto let opozarja na tveganja, ki jih v prometu predstavlja uporaba mobilnega telefona. Vse večji izziv za prometno varnost pa prinaša tudi digitalizacija avtomobilov, ki prav tako (lahko) odvrača voznikovo pozornost od dogajanja v prometu. Novi avtomobili so namreč vse bolj digitalni; analogne merilnike nadomeščajo digitalni zasloni, vrtljive gumbe in potisna stikala pa na dotik občutljivi zasloni. Informacije, ki jih med vožnjo voznikom sporočajo avtomobili, že dolgo niso več omejene le na grafični prikaz hitrosti, motornih vrtljajev, količine goriva v posodi za gorivo ali delovne temperature motorja. Sodobni avtomobili nam med vožnjo sporočajo veliko več – in od voznika zahtevajo tudi aktivno upravljanje oziroma vnos ukazov. Zmogljivi multimedijski sistemi z razvejanimi izbirniki, informacijski zasloni s številnimi sporočili, pa tudi asistenčni sistemi z različnimi nastavitvami in informacijskimi oziroma varnostnimi sporočili, zahtevajo voznika, ki spremlja oziroma prebira, predvsem pa razume, kaj mu avto želi povedati. Če na primer voznik ne razume sporočila na informacijskem zaslonu, da radarsko tipalo zaradi umazanije ne dela, lahko ima to nerazumevanje zelo hude posledice.

Voznik mora torej sodobne avtomobile znati upravljati – jim ukazovati, jih nadzirati, spremljati njihovo delovanje in razumeti njihova sporočila. Razumevanje sporočil pa je povezano z znanjem oziroma razumevanjem jezika, v katerem avtomobil komunicira z voznikom. V vseh avtomobilih, ki se prodajajo na slovenskem trgu, slovenščine ne najdemo med številnimi jeziki, ki jih lahko nastavimo za privzete ob prvi nastavitvi novega avtomobila. AMZS je za prvo številko Motorevije v letu 2021, raziskal, katere znamke avtomobilov »znajo« slovensko in katere ne. Uredništvo AMZS Motorevije je ugotovilo, da če za merilo vzamemo prvih deset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk pri nas, polovica avtomobilov z vozniki komunicira v slovenščini, druga polovica pa ne.

Rezultati spletne ankete o slovenskem jeziku v avtomobilih

AMZS je ob koncu leta 2020 opravil spletno anketo, v kateri je anketirance spraševal o slovenskem jeziku v avtomobilih. Med nekaj več kot 600 sodelujočimi si, četudi jih skoraj 83 odstotkov govori enega ali vsaj dva tuja jezika, kar 89 odstotkov vprašanih želi, da bi avtomobilski multimedijski sistemi in asistenčni sistemi znali slovensko, 91 odstotkov vprašanih pa meni, da bi avtomobili, ki so naprodaj v Sloveniji, morali imeti v slovenščino prevedene izbirnike in obvestila oziroma sporočila.

Med malce več kot 600 vprašanih jih 30 odstotkov govori dva tuja jezika, 28 odstotkov enega, 17 odstotkov vprašanih pa ne govori nobenega tujega jezika. Na vprašanje, na kateri jezik imajo nastavljene sistemske nastavitve na svojem pametnem mobilniku, je 70 odstotkov vprašanih odgovorilo, da na slovenski jezik, 28 odstotkov pa na angleški jezik.

50 odstotkov vprašanih razume vsa sporočila, ki se v tujem jeziku izpisujejo na zaslonih njihovih avtomobilov, 20 odstotkov pa teh sporočil ne razume. Če sporočil ne razumejo, 65 odstotkov vprašanih njihov pomen preveri v navodilih za uporabo (ki so v slovenskem jeziku), 30 odstotkov vprašanih pa se za obvestila ne zmeni in normalno vozijo naprej. 40 odstotkom vprašanih največ težav zaradi nerazumevanja jezika predstavlja nastavitev delovanja asistenčnih sistemov, 12 odstotkom pa upravljanje z multimedijskim sistemom.

 

Oglasna sporočila