Bernina

Obratovanje: celo leto
Nadmorska višina: 2330
Naklon: 12
Težavnost za avto: zahtevna cesta
Težavnost za prikolice: ni priporočljivo
Posebnosti: v primeru snega ali plazov možne krajše zapore; zimska služba v nočnem času ne obratuje

Oglasna sporočila