Ljubelj

Obratovanje: celo leto
Nadmorska višina: 1058
Relacija: Tržič - Celovec (Klagenfurt)
Naklon: 17
Omejitev: dovoljeno za vozila do največje dovoljene mase 7,5 t.
Težavnost za avto: brez posebnosti
Težavnost za prikolice: dovoljeno do NDM 750 kg

Oglasna sporočila