Malojapass

Obratovanje: celo leto
Nadmorska višina: 1815
Relacija: Maloja – Castasegna
Naklon: 12
Težavnost za avto: brez posebnosti
Težavnost za prikolice: ni priporočljivo
Posebnosti: v primeru snega ali plazov so možne krajše zapore

Opomba: 2.-3. 6., 8.-10. 6. in 20. - 24. 6., med 22. in 4. uro prepoved za vozila nad 3,5 t

Oglasna sporočila