Malojapass

Obratovanje: celo leto
Nadmorska višina: 1815
Relacija: Maloja – Castasegna
Naklon: 12
Težavnost za avto: brez posebnosti
Težavnost za prikolice: ni priporočljivo
Posebnosti: v primeru snega ali plazov so možne krajše zapore

Oglasna sporočila