Pavličevo sedlo

Obratovanje: april - november
Nadmorska višina: 1339
Naklon: 12
Težavnost za avto: zahtevna cesta
Težavnost za prikolice: ni priporočljiv

Opomba: Cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti padanja kamenja z brežin.