Mednarodno vozniško dovoljenje

Mednarodno vozniško dovoljenje (MVD) je prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument (v nekaterih državah le za določene narodnosti). Vsekakor pa je MVD povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s sabo tudi nacionalno vozniško dovoljenje.

Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem potrebujejo MVD zlasti za najem vozila, če potujejo v neevropskih državah.

AMZS izdaja MVD po dveh konvencijah: 

  • v obliki knjižice s prevodi, ki jo predpisuje Ženevska konvencija o cestnem prometu iz leta 1949 in velja eno leto, 
  • v obliki knjižice, ki jo določa Dunajska konvencija iz leta 1968 in velja tri leta od dneva izdaje, lahko tudi manj, če slovensko vozniško dovoljenje poteče pred tem rokom.

MVD po konvenciji iz leta 1949 je še zlasti priporočljivo za sledeče države: Japonska, Malezija in ZDA. 

V državah, ki so podpisnice obeh konvencij, potrebujete MVD po konvenciji iz leta 1968.

Opozorilo: Posamezne države lahko omejijo veljavnost MVD za vsak posamezni obisk njihove države. V vsakem primeru je dolžina obiskovalčevega bivanja določena z veljavnostjo njegovega vizuma ali z drugim dovoljenjem za bivanje. Če si voznik v obiskani državi uredi prebivališče, MVD preneha veljati.

Podpisane konvencije in sprejemanje mednarodnih vozniških dovoljenj po državah

Za pridobitev MVD potrebujete naslednje

Mednarodno vozniško dovoljenje prosilcu izdelamo takoj, če predloži vse spodaj navedene dokumente.  

Za izdelavo MVD potrebujete:

  • izpolnjeno vlogo, če MVD urejate za drugo osebo,
  • slovensko vozniško dovoljenje,
  • potni list ali osebno izkaznico,
  • fotografijo velikosti 35x45mm v fizični obliki.

MVD ne morete pridobiti, če vam je bilo zaradi izgube ali kraje slovenskega vozniškega dovoljenja izdano le potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja.

V državah, ki so podpisnice obeh konvencij o cestnem prometu, potrebujete MVD po konvenciji iz leta 1968.

Za prenos in tiskanje vloge kliknite tu

MVD 1968 MVD 1949
Cena: 31,00 EUR
Cena za člane AMZS: 27,90 EUR
Cena: 24,00 EUR
Cena za člane AMZS: 21,60 EUR

 

Če je oseba že v tujini, lahko MVD pridobi tako, da v Sloveniji pooblasti drugo osebo, da lahko namesto nje vloži vlogo za pridobitev mednarodnega vozniškega dovoljenja in jo skupaj s fotokopijami oziroma skeni zgoraj navedenih dokumentov ter ene fotografije v fizični obliki predloži izdajnemu mestu.

 

Vsa izdajna mesta v AMZS članski točki, AMZS centrih in pri avto-moto društvih, kjer lahko pridobite vinjete, eko nalepke in mednarodne dokumente

 

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

Oglasna sporočila