MVD - Mednarodno vozniško dovoljenje

MVD je dokument, uradno priznan s strani organizacije Združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah se zahteva, v nekaterih pa sploh ni potrebno. Za mnoge države se priporoča, v nekaterih državah se zahteva le za določene narodnosti. Vsekakor je povsod v tujini priročen dokument in pomaga vozniku - tudi če ga država ne zahteva - ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj pogosto olajša in pospeši formalnosti. MVD je pravzaprav prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja, zato morajo imeti vozniki v tujini poleg mednarodnega s seboj tudi veljavno nacionalno vozniško dovoljenje!

AMZS priporoča MVD voznikom, ki pogosto potujejo z vozilom po različnih državah in še zlasti, če nameravajo v tuji državi najeti ali si izposoditi vozilo. MVD, ki ga izdaja AMZS, je tiskano v obliki knjižice, ki jo predpisuje Konvencija o cestnem prometu (Dunaj 1968, dopolnjena v letu 2006) in velja tri leta od dneva izdaje. Rok veljavnosti je lahko tudi krajši, če veljavnost slovenskega vozniškega dovoljenja poteče pred tem rokom.

Opozorilo: Posamezne države lahko omejijo veljavnost MVD za vsak posamezni obisk njihove države. V vsakem primeru je dolžina obiskovalčevega bivanja določena z veljavnostjo njegovega vizuma ali z drugim dovoljenjem za bivanje. V primeru, da si voznik v obiskani državi uredi prebivališče, MVD preneha veljati.

POZOR SPREMEMBA! - Za pridobitev MVD potrebujete naslednje

Mednarodno vozniško dovoljenje prosilcu izdelamo takoj, pod pogojem, da predloži vse spodaj navedene dokumente. Opozarjamo, da mora prosilec dokumente za izdelavo MVD predložiti v istem dnevu kot je bilo pridobljeno potrdilo iz uradne evidence (potrdilo o vozniškem dovoljenju iz katerega so razvidne kategorije vozil, ki jih ima pravico upravljati) na upravni enoti.

Za izdelavo potrebujete:

  • potrdilo iz uradne evidence (potrdilo o vozniškem dovoljenju) z razvidnimi kategorijami vozil,
  • izpolnjeno vlogo,
  • slovensko vozniško dovoljenje,
  • potni list ali osebno izkaznico,
  • fotografijo velikosti 35x45mm.

MVD ne morete pridobiti, če vam je bilo zaradi izgube ali kraje slovenskega vozniškega dovoljenja izdano le potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja.

Za prenos in tiskanje vloge kliknite tu

Cena: 31,00 EUR
Cena za člane AMZS: 27,90 EUR

Turistične pisarne pri avto-moto društvih in poslovnih enotah AMZS d. d., kjer lahko pridobite mednarodne dokumente

Seznam vseh držav, kjer je priznano mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga izdaja AMZS (vir: AIT-FIA Information Centre)

Če ste že v tujini

Če je oseba že v tujini, lahko MVD pridobi tako, da v Sloveniji pooblasti drugo osebo, da lahko namesto nje vloži vlogo za pridobitev mednarodnega vozniškega dovoljenja in jo skupaj s fotokopijami oziroma skeni zgoraj navedenih dokumentov ter ene fotografije predloži izdajnemu mestu.

Japonska - izdajanje prevodov slovenskih vozniških dovoljenj v japonščini

MVD, ki ga izda AMZS, na Japonskem ne velja. Veleposlaništvo RS v Tokiu izdaja prevode slovenskih vozniških dovoljenj voznikom, s katerimi lahko skupaj z originalnim vozniškim dovoljenjem vozijo po japonskih cestah v obdobju do enega leta.

Vlogo za prevod je možno podati osebno na Veleposlaništvu RS v Tokiu vsak delovni dan med 10. in 12. uro oziroma ob predhodni najavi. Ob tem je treba predložiti originalno slovensko vozniško dovoljenje in plačati takso v višini 35,00 EUR oziroma 4740,00 JPY.

Vloge za prevod slovenskega vozniškega dovoljenja je možno podati tudi na izpostavah Japonske avtomobilske zveze JAF.

Več informacij na spletnih straneh Veleposlaništva RS v Tokiu in JAF.

Vsa izdajna mesta pri avto-moto društvih in poslovnih enotah AMZS d. d., kjer lahko pridobite vinjete in mednarodne dokumente

Mednarodne dokumente lahko pridobite v naslednjih naših pisarnah:

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam