Vinjete za avtoceste

Slovenske vinjete so od 1. decembra 2021 dalje v elektronski obliki.

Vinjete lahko prvič v Sloveniji kupimo v digitalni obliki in ne več v obliki nalepke. Nakup e-vinjet je mogoč na spletu in fizičnih prodajnih mestih, med drugim v AMZS centrih. Z e-vinjeto je, enako kot do sedaj, mogoče avtoceste in hitre ceste v obdobju veljavnosti uporabljati neomejeno.

DARS opozarja na previdnost pri nakupu e-vinjete, saj je pomembno, da kupec vnese pravilo državo registracije in registrsko označbo vozila, izbere pravilen cestninski razred vozila in vnese pravilen začetek veljavnosti e-vinjete za vozilo, za katerega kupuje digitalno vinjeto. Svetujemo, da pred nakupom še enkrat pozorno preverite vse vnesene podatke, saj cestnina ne bo plačana, če vneseni podatki za konkretno vozilo ne bodo pravilni.

Veljavnost e-vinjete lahko preverite v uradni spletni trgovini - začnete s postopkom nakupa, določite vrsto e-vinjete in cestninski razred, državo registracije in registrsko oznako vozila ter začetek veljavnosti vinjete, pred plačilom pa vas bo sistem opozoril, do kdaj je za vneseno registrsko oznako veljavna vinjeta.

Po nakupu e-vinjete boste prejeli potrdilo o njenem nakupu, ki ga hranite do poteka njene veljavnosti, saj lahko služi kot dokazilo o pridobitvi e-vinjete!

E-vinjeto je možno kupiti v naprej, torej z datumom začetka veljavnosti e-vinjete, ki ni enak dnevu nakupa. Začetek veljavnosti e-vinjete bo možno določiti do največ 30 dni vnaprej od dneva nakupa.

Trije cestninski razredi, štiri različna časovna obdobja

V Sloveniji imamo v uporabi vinjete za motorna kolesa, za katera lahko kupite tedensko, polletno in letno vinjeto (cestninski razred 1). Vozila do 3,5 t največje dovoljene mase so glede na višino vozila nad prvo osjo razdeljena na vozila do 1,3 m (razred 2A) in vozila z višino 1,3 m ali več (razred 2B). Seznam vozil, ki po meritvah sodijo v cestninski razred 2B je dosegljiv na spletni strani www.dars.si.

Veljavnost letne e-vinjete je eno leto od izbranega datuma. Letna vinjeta z začetkom veljavnosti 15. marec 2022 bo tako veljala do vključno 15. marca 2023.

V cenejši razred 2A sodijo tudi vsi avtodomi, ne glede na višino nad prvo osjo.

Kazen za vožnjo brez vinjete po avtocesti oz. hitri cesti je od 300 do 800 EUR, ob tem je treba dodati še strošek nakupa vinjete.

V poslovalnicah AMZS je možno kupiti različne tipe slovenskih e-vinjet

Cene e-vinjet za kategorijo vozil: 7 dni 1 mesec 6 mesecev 1 leto
kategorija 1 8 EUR - 32 EUR 58,70 EUR
kategorija 2A 16 EUR 32 EUR - 117,50 EUR
kategorija 2B 32 EUR 64,10 EUR - 235 EUR

 

Tudi avstrijske vinjete za leto 2024 lahko kupite v AMZS centrih.

Letna avstrijska vinjeta velja 14 mesecev in sicer od 1. decembra 2023 do 31. januarja 2025. Kazen za vožnjo brez avstrijske vinjete po njihovih avtocestah in hitrih cestah je 120 EUR.

Kategorije in cene avstrijskih vinjet za leto 2024:

  • letna vinjeta za vozila do 3,5t - 96,40 EUR
  • dvomesečna vinjeta vozila do 3,5t - 28,90 EUR
  • 10-dnevna vinjeta za vozila do 3,5t - 11,50 EUR
  • 1-dnevna vinjeta za vozila do 3,5t - 8,60 EUR**
  • letna vinjeta za motorna kolesa - 38,50 EUR*
  • dvomesečna vinjeta za mot. kolesa - 11,50 EUR
  • 10-dnevna vinjeta za motorna kolesa - 4,60 EUR
  • 1-dnevna vinjeta za motorna kolesa - 3,40 EUR**

* ni v prodaji na AMZS
** samo elektronska vinjeta

Kako do nadomestne avstrijske letne vinjete?

V Švici so vinjete obvezne že vse od leta 1985, ko so uvedli ta edinstven način plačila uporabe avtocest. Kljub temu, da v Švici že nekaj let pripravljajo spremembo sistema vinjet, bo tudi v letu 2024 na voljo le letna vinjeta z veljavnostjo od 1. decembra 2023 do 31. januarja 2025. Cena letne vinjete za avtomobil ali motorno kolo je 40,00 CHF.

V AMZS centrih lahko letno vinjeto kupite po ceni 44,00 EUR. Cena v evrih je določena s strani dobavitelja in je enaka v vseh državah, ki kot nacionalno valuto uporabljajo evro.

V primeru vleke tovorne ali počitniške prikolice je treba kupiti še eno vinjeto, ki jo nalepite na samo prikolico.

Kazen za vožnjo brez vinjete je 200 CHF in nakup nove letne vinjete.

Kako do povračila stroškov švicarske letne vinjete?

Vsa izdajna mesta pri avto-moto društvih in AMZS centrih, kjer lahko pridobite vinjete, eko nalepke in mednarodne dokumente

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

Oglasna sporočila