Jure Kostanjšek od 1. junija novi generalni sekretar

Novice

Upravni odbor AMZS je na osebno željo potrdil razrešitev generalnega sekretarja Franceta Kmetiča in na to mesto imenoval mag. Jureta Kostanjška, vodjo področja Varna mobilnosti. Kmetič bo funkcijo opravljal do 31. maja 2019.


Upravni odbor je na svoji 9. redni seji 28. marca 2019 obravnaval zaprosilo Franceta Kmetiča, da se ga z 31. majem 2019 razreši s funkcije generalnega sekretarja Avto-moto zveze Slovenije, ki jo opravlja od 1. maja 2017. Upravni odbor je njegovo razrešitev sprejel in na mesto generalnega sekretarja s 1. junijem 2019 imenoval mag. Jureta Kostanjška, ki na Avto-moto zvezi Slovenije opravlja delo vodje področja Varna mobilnost. Kostanjšek je, še preden je zasedel delavno mesto vodje področja Varna mobilnost, že kot zunanji sodelavec sodeloval v projektih AMZS, nato pa več let strokovno, profesionalno in predano vodil omenjeno področje. »Z ekipo sodelavcev je mag. Kostanjšek kot vodja področja Varna mobilnost odlično izvedel več evropskih in nacionalnih projektov ter ozaveščevalnih kampanj«, je izpostavil predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik in dodal, da gre za izjemno prepoznavnega in uglednega strokovnjaka:

Jure Kostanjšek dobro pozna trende sodobne mobilnosti v najširšem pomenu besede in delovanje celotne Skupine AMZS, s čimer bo zagotovo prispeval k nadaljnjemu dobremu delu strokovnih služb, s tem pa tudi AMZS kot celote.

Upravni odbor je na seji obravnaval še druge točke dnevnega reda: potrdil je Poročilo AMZS o poslovanju za leto 2018 – nerevidirano, se seznanil z aktivnostmi na področjih članstvo, varna mobilnost in avto-moto šport, in aktivnostmi AMZS, d. d., ki jih je predstavila direktorica družbe Lucija Sajevec, obravnaval aktivnosti, povezane z obeležitvijo 110-letnice Avto-moto zveze Slovenije, sprejel Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o blagajniškem poslovanju ter se seznanil z novostmi pri izvajanju tehničnih pregledov.

Ključne besede


Anton BreznikFrance Kmetičupravni odborJure Kostanjšekgeneralni sekretar AMZS