AMZS Center varne vožnje na Vranskem in AMZS Šola vožnje ne izvajata dejavnosti do 17. maja 2020

Novice

Na podlagi odloka Vlade Republike Slovenije v AMZS do 17. maja 2020 ne izvajamo programov varne vožnje in izobraževanja v šoli vožnje. Vlada je veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah podaljšala do 17. junija 2020.


Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, s katerim začasno prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil (šole vožnje, pooblaščene organizacije, izvajalci zdravstvene dejavnosti, …). Prepoved opravljanja dejavnosti pa velja do 17. maja 2020.

V skladu z navedenim odlokom v AMZS do 17. maja 2020 v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem ne izvajamo programov varne vožnje (vključno s programom dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov) in izobraževanja v AMZS Šoli vožnje v Ljubljani in Trebnjem.

Vozniška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah podaljšani

Vlada Republike Slovenije je z odlokom podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, in sicer se veljavnost vozniških dovoljenj, ki potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 17. junija 2020, veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, pa se podaljša do 17. junija 2020.

Podaljšanje ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se s tem odlokom ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v Večstranskem sporazumu M324, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojni organ za ADR v Republiki Sloveniji podpisalo 20. marca 2020.

O ponovnem odprtju AMZS Centra varne vožnje na Vranskem in AMZS Šole vožnje bomo obvestili prek spletne strani.

Ključne besede


zdravjeAMZS Šola vožnjetečaj varne vožnjeAMZS Center varne vožnje na Vranskemvoznik začetnikkoronavirusvozniški izpit