Vozniška usposabljanja po novem mogoča ob predložitvi negativnega testa

Novice

Vlada je odločila, da bodo od sobote, 30. januarja, spet mogoča nekaj časa prepovedana vozniška usposabljanja, in sicer ob predložitvi negativnega testa, ki ni starejši od 24 ur.


Vlada je sprejela odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, ki bo veljal od sobote, 31. januarja, do petka, 5. februarja. Novost je, da bodo v zadnjem času prepovedana vozniška usposabljanja zdaj mogoča ob predložitvi negativnega testa tako na strani izvajalcev kot uporabnikov.

AMZS Center varne vožnje na Vranskem lahko spet izvaja programe varne vožnje in program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike, prav tako usposabljanja kandidatov lahko ponovno izvaja AMZS Šola vožnje v Ljubljani in Trebnjem.

V skladu z vladnim odlokom bo v soboto, 30. januarja, AMZS Center varne vožnje odprl vrata, a le za zakonsko predpisane programe izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo. To sta program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (izbris kazenskih točk). AMZS Šola vožnje bo medtem od ponedeljka, 1. februarja, opravljala le teoretična usposabljanja (tečaj CPP).

Za potrošnike oz. uporabnike vozniških usposabljanj velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti dovoljena tistim, ki predložijo negativni izvid hitrega testa ali testa PCR, opravljenega v Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur. Kandidati morajo na usposabljanju imeti tudi zaščitno masko tipa FFP2.

Za izvajalce storitev medtem velja, da morajo imeti negativni izvid testa, opravljen v Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Te omejitve veljajo za dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, izvajanja programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter tudi programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev omenjenih dveh programov.

Vlada je do vključno 31. decembra 2021 podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Sloveniji potekla oz. bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021. 

 

Ključne besede


vozniki začetnikiAMZS Šola vožnjeAMZS Center varne vožnje na Vranskemkoronavirusvozniška usposabljanja