Člani AMZS zadovoljni s članstvom in članskimi ugodnostmi

Novice

Rezultati tradicionalne letne raziskave o zaznavi in ugledu AMZS kažejo, da so člani AMZS zadovoljni ali zelo zadovoljni z AMZS članstvom.


Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je šesto leto zapored izvedel vseslovensko trženjsko raziskavo o ugledu in zaznavi AMZS v primerjavi z drugimi ponudniki posameznih storitev. Slovenci, razvrščeni v skupino članov in splošne javnosti (v njej po večini nečlani), so med drugim ocenjevali svoje zadovoljstvo z AMZS članstvom, članskimi ugodnostmi in tehničnimi pregledi ter izbirali pojme, ki jih povezujejo z AMZS.

Rezultati raziskave so pokazali, da je s članstvom v AMZS zadovoljnih ali zelo zadovoljnih več kot 95 odstotkov anketiranih članov. V povprečju je ocena zadovoljstva 4,4 na petstopenjski lestvici, kar kaže na veliko zadovoljstvo članov.

Dve tretjini prebivalcev Slovenije povezuje AMZS z varnostjo, dobra polovica s svetovanjem, slaba polovica pa z izobraževanjem. Podobna je razvrstitev med člani AMZS, ki pa posamezni atrubit pripisujejo AMZS v večjem deležu, in sicer za 10 do 15 odstotnih točk več. V primerjavi z 2019 več splošne javnosti AMZS povezuje s svetovanjem in izobraževanjem, pa tudi raziskovanjem. Med člani AMZS se je povečal delež tistih, ki AMZS povezujejo z vztrajnostjo, modrostjo in iskrenostjo.

 

Ključne ugotovitve

  • Percepcija AMZS je pozitivna, z leti pa se še izboljšuje. V 2020 se je povečal delež pozitivne percepcije tako v splošni javnosti kot med člani.
  • AMZS je najbolj prepoznaven po skrbi za varnost na cesti, ugledu in razširjenosti. Povezuje se z varnostjo, svetovanjem in izobraževanjem, je zanesljiv, odgovoren in zaupanja vreden.
  • Med člani je stopnja navdušenja, ki se meri z metriko NPS, odličen. Tudi NPS posamičnih storitev je pozitiven, izraziteje med člani. Izstopajo program varne vožnje, avtovleka, pomoč na cesti in mobilna aplikacija, med člani tudi tehnični pregledi.
  • AMZS je top izvajalec tehničnih pregledov, skoraj izključno nudi pozitivne izkušnje, kakovostno storitev. Pomembni so opozorilo na možne okvare, kakovostna storitev in prijazni zaposleni, pa tudi možnost takojšnje odprave napak.
  • Pomemben dejavnik pri tehničnih pregledih je bližina poslovalnic, možnost celostne rešitve in kratke čakalne vrste.

AMZS ima jasne cilje in je letos z novo strategijo vstopil v naslednjo petletno ero. Da bi bili karseda uspešni, redno spremljamo in preverjamo, ali aktivnosti rezultirajo v začrtani smeri. Pogosto se zdi, da so premiki v pravo smer majhni. A prav ti mikro napredki (ali nazadovanja) kažejo, kako uspešni smo pri udejanjanju zastavljenega. Da bi izsledki lahko doprinesli k pripravi konkretnejšega akcijskega načrta, smo se pri tokratni raziskavi odločili, da se bolj podrobno zakopljemo v dojemanje, razumevanje, mnenja o tehničnih pregledih. Poleg tega pa smo v raziskavi ohranili vse 'vitalne' kazalnike, ki s pomočjo trendov skozi leta kažejo, kako dobro nam gre,

je rezultate raziskave pospremila vodja tržnega komuniciranja AMZS Maja Ambrož.

Ključne besede


raziskavaAMZS članstvotehnični preglediMedianaugled