Spremembe ob izdaji MVD

Novice

Zaradi sprememb pri vodenju evidence veljavnosti vozniških kategorij v sklopu posameznega vozniškega dovoljenja smo morali spremeniti postopek izdaje mednarodnega vozniškega dovoljenja - MVD.

MVD je dokument, uradno priznan s strani organizacije Združenih narodov. Njegov namen je nedvoumen vpogled v kategorije vozil, ki jih imetnik vozniškega dovoljenja lahko upravlja, na obrazcu predpisanim s konvencijo o cestnem prometu leta 1968. Priznava se ga v skoraj 120 državah sveta.

Po novem se MVD izda prosilcu v roku treh do petih dni po oddaji vloge na izdajnem mestu. V primeru, da prosilec želi pridobiti MVD takoj, si mora na upravni enoti predhodno pridobiti potrdilo za kategorije, ki jih ima pravico voziti.

Za pridobitev MVD je potrebno predložiti še izvirnike naslednjih dokumentov:

  • veljavno slovensko vozniško dovoljenje,
  • potni list ali osebno izkaznico,
  • fotografijo velikosti 35x45mm.

MVD ne morete pridobiti, če vam je bilo zaradi izgube ali kraje slovenskega vozniškega dovoljenja izdano le potrdilo o prejemu vloge za izdajo vozniškega dovoljenja.

Cena: 31,00 EUR
Cena za člane AMZS: 27,90 EUR

Več o MVD >>>

Ključne besede


mednarodni dokumenti