Politika kakovosti družbe AMZS d.d.

Politika kakovosti skladno s kontekstom družbe podpira našo strateško usmeritev in omogoča razumevanje ciljev izboljševanja kakovosti.

  1. Zaveza družbe AMZS d.d. je, da bomo članom AMZS ter drugim strankam zagotavljali strokovne in v razmerju med kakovostjo in ceno karseda konkurenčne storitve.
  2. Kakovost poslovanja je temeljno vodilo vseh vodij in vsakega posameznika.
  3. Z vsemi zainteresiranimi stranmi negujemo korekten partnerski odnos in spoštujemo dogovorjene namere in obveznosti.
  4. V ospredju je kakovost opravljanja dela v vseh procesih na osnovi obvladovanja tveganj in uveljavljanja priložnosti ter stalnega izboljševanja.
  5. Sistematično usposabljanje je stalnica našega delovnega življenja.
  6. Kultura podpirajočih odnosov med zaposlenimi je namenjena njihovemu dobremu počutju pri delu in zadovoljstvu oziroma navdušenju strank s kakovostnimi storitvami.

 

 

Oglasna sporočila