AMZS Zavarovanja d.o.o.

AMZS zavarovanja d.o.o.  
Dolgi naziv: AMZS Zavarovanja d. o. o.
Sedež: Dunajska cesta 128a, SI-1000 Ljubljana
Davčna številka: 34793160
Matična številka: 2211963
TRR: SI56 0400 1004 8840 750
Direktor: Katy Kocet Ivanič
V družbi AMZS Zavarovanja d.o.o. sklepamo premoženjska zavarovanja za naslednje zavarovalnice:
 • ALLIANZ Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • GENERALI zavarovalnica, d.d., Kržičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
 • TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
 • zavarovalno zastopniško družbo ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
 • GRAWE zavarovalnica d. d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
 • CROATIA ZAVAROVANJE d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana
 • VZAJEMNA d.v.z. Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana

Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj – premoženjska zavarovanja

 

V AMZS Zavarovanja d.o.o.. sklepamo premoženjska zavarovanja za naslednje zavarovalnice:

 • ALLIANZ Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • GENERALI zavarovalnica, d.d., Kržičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
 • TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ter
 • zavarovalno zastopniško družbo ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
 • GRAWE zavarovalnica d. d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
 • CROATIA ZAVAROVANJE d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana
 • VZAJEMNA d.v.z. Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana

V družbi AMZS ZAVAROVANJA d.o.o. imamo vzpostavljen postopek reševanja vseh oblik pritožb in reklamacij (pisnih in ustnih), posredovanih s strani naših strank, poslovnih partnerjev ter zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter združenj potrošnikov na področju sklepanja avtomobilskih zavarovanj.

S sistematičnim obvladovanjem prejetih pripomb, pritožb in reklamacij želimo povečati zadovoljstvo svojih strank, zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj, združenj potrošnikov ter partnerjev ter izboljševati delovne procese.

Postopek reševanja reklamacij:

 1. Vložitev reklamacije

Stranka lahko reklamacijo vloži pisno (preko elektronske pošte na elektronski naslov: zavarovanje@amzs.si), po pošti na naslov AMZS ZAVAROVANJA d.o.o., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana ali ustno (osebno v poslovni enoti, v kateri je bilo zavarovanje sklenjeno, kjer zastopnik o reklamaciji sestavi zapisnik ali preko telefona).

 1. Vsebina reklamacije

Reklamacija mora vsebovati:

 • podatke o stranki, ki vlaga reklamacijo (ime, priimek, domači naslov ter elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko),
 • navedbo oziroma kratek opis dogodka (storitve), ki jo reklamira,
 • navedbo, pri kateri zavarovalnici je bila sklenjena zavarovalna polica in zahtevek.

V primeru, da reklamacija ne vsebuje dovolj navedenih sestavin, mora stranka priložiti ali dodatno pisno razjasniti dejstva oziroma vsebino.

 1. Reševanje reklamacije

Po prejemu pisne reklamacije stranki odgovorimo v obliki osebnega sporočila ali ustnega nagovora najkasneje v roku 3 delovnih dni in sicer o tem, da je reklamacija sprejeta, evidentirana ter se rešuje.

Pritožbe zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice v skladu s pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev in se obravnava v internem pritožbenem postopku zavarovalnice.

Dodatne informacije o omenjenih postopkih so objavljene v zavarovalnih pogojih, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje ter spletnih straneh zavarovalnic, v imenu in za račun katerih sklepam zavarovanje.

V primeru nestrinjanja z rešitvijo pritožbe oziroma reklamacije in odločitvijo v internem pritožbenem postopku zavarovalnice, ali če o pritožbi ni odločeno v roku 30 dni, je možen postopek izvensodnega reševanja pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju (naslov: Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, telefonska številka: 01 3009381, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si).

Oglasna sporočila