Obvestila AMZS v zvezi s prevzemno namero družbe AMZS d.d.

10. 12. 2016

Avto-moto zveza Slovenije objavila obvestilo o prevzemni nameri za delnice družbe AMZS d.d.

Avto-moto zveza Slovenije je danes v skladu s sklepom skupščine z dne 8. 12. 2016 v skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavila namero, da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000 (»AMZS d.d.«), z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 (»delnice ciljne družbe«), ki še niso v njeni lasti.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja tu.

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije je odločitev o povečanju deleža v AMZS d.d. sprejela ob upoštevanju sklepa skupščine z dne 17. marec 2003 in 16. december 2010, situacije na trgu (z uveljavitvijo novega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki ukinja brezplačne registrske račune pri KDD, so mali delničarji AMZS d.d. zaradi stroškov, ki so oziroma bodo povezani z odprtjem in vodenjem trgovalnega računa, začeli prodajati svoje deleže) ter z namenom doseganja ciljev, opredeljenih v Letnem načrtu AMZS za leto 2017, ki ga je prav tako potrdila skupščina, in v Strategiji AMZS 2016–2020.

Nadaljnja obvestila

13. 12. 2016

 Odkup delnic družbe AMZS d.d. za Avto-moto zvezo Slovenije izvaja borznoposredniška družba ALTA Invest

 

6. 1. 2017

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AMZS d.d.

Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN (Priloga 3)

 

16. 2. 2017

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe AMZS d.d. 

 

Oglasna sporočila