Osebna izkaznica

Za izvajanje storitev članom je Avto-moto zveza Slovenije 12. decembra 1996 ustanovila delniško družbo AMZS, d. d., družbo za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu. Ta je z več kot 400 zaposlenimi glavni izvajalec storitev, ki jih svojim članom zagotavlja Avto-moto zveza Slovenije.

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje storitev za člane AMZS in druge ter v manjši meri prodaja blaga. Najpomembnejše so naslednje storitve:

  • tehnični pregledi,
  • sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
  • storitve registracije vozil,
  • opravljanje pomoči na cesti,
  • prevoz vozil,
  • mehanične, vulkanizerske storitve in druge tehnične storitve,
  • izvajanje programov varne vožnje in zakonsko predpisanih usposabljanj za voznike,
  • oddajanje prostorov v najem
  • ter prodaja potrebščin za avtomobiliste in njihova vozila.

Kot velik izvajalec storitev javnih pooblastil (opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil, registracija motornih vozil) želi AMZS, d. d., s kakovostnim in natančnim opravljanjem predpisanih pregledov kar najmočneje prispevati k povečanju kakovosti delovanja vozil in s tem zagotavljati večjo varnost na cestah.

Dejavnost družbe poteka po vsej Sloveniji, kjer so poslovne enote AMZS d. d. in poslovalnice.

V številkah:

Podatki o podjetju  
Skrajšan naziv: AMZS d. d.
Dolgi naziv: AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
Sedež: Dunajska cesta 128a, SI-1000 Ljubljana
Davčna številka: SI56951442
Matična številka: 5488338
TRR: 02922-0017874767
Direktorica: Lucija Sajevec

 

Nadzorni svet  
Anton Breznik predstavnik delničarjev
Janez Prosenik predstavnik delničarjev
Rado Stojanović predstavnik delničarjev
Jožef Zimšek predstavnik delničarjev
Jurij Kočar predstavnik delavcev
Uroš Temlin predstavnik delavcev

 

Organizacijska shema

Oglasna sporočila