Osebna izkaznica

Za izvajanje storitev članom je Avto-moto zveza Slovenije 12. decembra 1996 ustanovila delniško družbo AMZS d. d., družbo za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu. Ta je z več kot 400 zaposlenimi glavni izvajalec storitev, ki jih svojim članom zagotavlja Avto-moto zveza Slovenije.

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje storitev za člane AMZS in druge ter v manjši meri prodaja blaga. Najpomembnejše so naslednje storitve:

  • tehnični pregledi,
  • sklepanje avtomobilskih zavarovanj,
  • storitve registracije vozil,
  • opravljanje pomoči na cesti,
  • prevoz vozil,
  • mehanične, vulkanizerske storitve in druge tehnične storitve,
  • izvajanje programov varne vožnje in zakonsko predpisanih usposabljanj za voznike,
  • oddajanje prostorov v najem
  • ter prodaja potrebščin za avtomobiliste in njihova vozila.

Kot velik izvajalec storitev javnih pooblastil (opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil, registracija motornih vozil) želi AMZS, d. d., s kakovostnim in natančnim opravljanjem predpisanih pregledov kar najmočneje prispevati k povečanju kakovosti delovanja vozil in s tem zagotavljati večjo varnost na cestah.

Dejavnost družbe poteka po vsej Sloveniji, kjer so poslovne enote AMZS d. d. in poslovalnice.

V številkah:

Podatki o podjetju  
Skrajšan naziv: AMZS d. d.
Dolgi naziv: AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
Sedež: Dunajska cesta 128a, SI-1000 Ljubljana
Davčna številka: SI56951442
Matična številka: 5488338
TRR: 02922-0017874767
Direktorica: Lucija Sajevec

 

Nadzorni svet  
Anton Breznik predstavnik delničarjev
Rado Stojanović predstavnik delničarjev
Jožef Zimšek predstavnik delničarjev
Uroš Temlin predstavnik delavcev
Romana Mlinarič predstavnik delavcev

 

Organizacijska shema

Oglasna sporočila